Jogi nyilatkozat

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Jogi nyilatkozat

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Közjegyzőt keresek (továbbiakban: kozjegyzotkeresek) honlapnak és weboldalának (a www.kozjegyzotkeresek.hu címen elérhető internet szolgáltatása, továbbiakban: a kozjegyzotkeresek.hu weboldala) megtekintésével Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jogi védelem

A kozjegyzotkeresek weboldala, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése teljes egészében együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azok egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a kozjegyzotkeresek kifejezett, erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A kozjegyzotkeresek előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos továbbá különösen, de nem kizárólagosan a kozjegyzotkeresek előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A weboldalon található információk

A kozjegyzotkeresek weboldalán megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A kozjegyzotkeresek törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget.

A felelősség kizárása

A kozjegyzotkeresek nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A kozjegyzotkeresek-et nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a kozjegyzotkeresek weboldalához kapcsolódnak.

A kozjegyzotkeresek nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen a kozjegyzotkeresek, illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

A személyes adatok védelme

A kozjegyzotkeresek bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a kozjegyzotkeresek-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a kozjegyzotkeresek meghatározott célból és ideig azt nyilvántartsa és kezelje. A kozjegyzotkeresek az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.