Vállalkozásoknak

A közjegyző segít kiigazodni a céges ügyek útvesztőiben is. Ha biztos szeretne lenni abban, hogy a megkötni kívánt szerződés megfelelő lesz, akkor érdemes közjegyzőhöz fordulni, aki fontos szerepet játszik a cégek között felmerülő viták peren kívüli rendezésében is. A közjegyző a pereskedés megelőzése, illetve az egyezségkötés elősegítése érdekében előzetes bizonyítást folytathat le vagy igazságügyi szakértőt rendelhet ki. A közjegyzői okirat alapján – ha valaki nem tartja be a szerződésben vagy nyilatkozatban foglaltakat, és az egyéb feltételek is teljesülnek – közvetlenül lehet bírósági végrehajtást kérni, amellyel elkerülhetjük a hosszas pereskedést. Elszámolási viták esetén pedig fizetési meghagyásos eljárással gyorsítja meg azt, hogy minél előbb a pénzköveteléséhez jusson.

Közjegyző előtti egyezségi eljárás

Közjegyző előtti egyezségi eljárás

Hatékony megoldás lehet, ha a felek elkerülnék a hosszadalmas pereskedést, de szeretnének mindkét fél számára erős biztosítékot.

Tovább
Előzetes bizonyítás

Előzetes bizonyítás

Magánszemélyek és cégek jogvitáik során többnyire azért fordulnak bírósághoz, hogy bebizonyítsák vélt vagy valós igazukat.

Tovább
Igazságügyi szakértő kirendelése

Igazságügyi szakértő kirendelése

Valamely jelentős tény megállapításához különleges szakértelemre van szükség, lehetőség van igazságügyi szakértő kirendelésére.

Tovább
Fizetési meghagyásos eljárás

Fizetési meghagyásos eljárás

Ha tartoznak Önnek,és pénzét szeretné gyorsan, pereskedés nélkül visszaszerezni, kezdeményezzen fizetési meghagyásos eljárást.

Tovább
Kölcsönszerződés

Kölcsönszerződés

A kölcsönadott pénz visszafizetésének legegyszerűbb biztosítéka, ha a kölcsönről közjegyzőnél szerződést kötünk.

Tovább
Tartozáselismerő nyilatkozat

Tartozáselismerő nyilatkozat

Az adós részéről tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyben az adós elismeri, hogy valakivel szemben tartozása áll fenn.

Tovább
Kiköltözési nyilatkozat

Kiköltözési nyilatkozat

A kiköltözési nyilatkozat a lakás vagy üzlethelyiség bérlőjének nyilatkozata, hogy a szerződés megszűnésekor kiköltözik az ingatlanból.

Tovább
Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés

A haszonbérleti szerződés alapján a bérlő hasznot hajtó dolog vagy jog időleges használatára jogosult, amelynek fejében bérleti díjat kell fizetnie.

Tovább
Bérleti és lakásbérleti szerződés

Bérleti és lakásbérleti szerződés

Ha attól tart, hogy bérlője nem fizeti a bérleti díjat, akkor a közjegyző által készített, bérleti szerződéssel érezheti biztonságban magát.

Tovább
Közjegyzői letét (teljesítési letét)

Közjegyzői letét (teljesítési letét)

Ha szeretne szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni, de ez akadályokba ütközik akkor lehetősége van, hogy a közjegyzőnél letétet helyezzen el.

Tovább
Pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése

Pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése

Kérhető a közjegyzőtől, hogy a közjegyzői okirat készítése során bizonyos dolgokat vegyen át és azt a másik, esetleg harmadik félnek adja át.

Tovább
Okirat megőrzése

Okirat megőrzése

Ha biztos helyen szeretné tudni a fontos okiratait (pl. szabadalmi jog ügyiratai) a legjobb megoldás közjegyzőhöz fordulni.

Tovább
Aláíráshitelesítés

Aláíráshitelesítés

Közbeszerzésekhez szükséges kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok, illetve egyéb nyilatkozatok esetén is aláíráshitelesítésre van szükség.

Tovább
Aláírási címpéldány

Aláírási címpéldány

Az aláírási címpéldány a cégeket képviselő tisztségviselők aláírásképének azonosítására szolgál.

Tovább
Európai fizetési meghagyásos eljárás

Európai fizetési meghagyásos eljárás

Sokan úgy vélik, hogy keresztet vethetnek kölcsön adott pénzükre, ha nem fizető adósuk külföldre távozik, holott egyszerű a megoldás.

Tovább

Ajánló