Öröklés, végrendelet

Ha saját maga szeretne gondoskodni hagyatékáról, és meg akarja kímélni örököseit a későbbi jogvitáktól vagy az évekig tartó pereskedéstől, jó helyen jár. A közjegyzők az öröklési ügyek és hagyatéki eljárások szakértőiként segítenek végintézkedése (végrendelet, öröklési szerződés, lemondó nyilatkozat, halálesetére szóló ajándékozási szerződés) elkészítésében. A közjegyzőnél készített végintézkedés ráadásul garanciát jelent a végrendelet biztos előkerülésére, mert bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába.

Az öröklés tervezése fontos és szakértő bevonását igénylő kérdés. Számos olyan vonatkozása merülhet fel, amely a különböző jogintézmények kombinálásával oldható meg (pl. végrendelet és mellette lemondás az öröklésről), a jogi útvesztőben való kiigazodás legjobb módja pedig a közjegyző segítsége. A házilag szerkesztett végintézkedés alaki okok miatt érvénytelen lehet.

Halál esetére szóló ajándékozás

Halál esetére szóló ajándékozás

A halál esetére szóló ajándékozási szerződés még az örökhagyó életében jön létre.

Tovább
Hagyatéki eljárás

Hagyatéki eljárás

A közjegyző által lefolytatott hagyatéki eljárás célja, hogy a meghalt személy vagyonában történő jogutódlást megállapítsa.

Tovább
Örökség visszautasítása

Örökség visszautasítása

Az örökséget nem kötelező elfogadni, ha érdekei úgy kívánják, visszautasíthatja azt az alábbiak figyelembevételével.

Tovább
Lemondás az öröklésről

Lemondás az öröklésről

Nem kötelező örökössé válni, az öröklésről még az örökhagyó életében is le lehet mondani.

Tovább
Öröklési szerződés

Öröklési szerződés

Az öröklési szerződés a végintézkedés egyik típusa.

Tovább
Végrendelet letétbe helyezése és nyilvántartása

Végrendelet letétbe helyezése és nyilvántartása

A közjegyzőnél letétbe helyezett végrendelet garanciát jelent a végrendelet biztos előkerülésére.

Tovább
Végrendelet készítése

Végrendelet készítése

Hazánkban az öröklés rendjét elsősorban az örökhagyó végintézkedése határozza meg.

Tovább

Ajánló