Mikor lehet tenni apai elismerő nyilatkozatot?

Mikor lehet tenni apai elismerő nyilatkozatot?

A menyasszonyommal a kislányunk születése után fogunk csak összeházasodni. Szükséges apai elismerő nyilatkozatot tennem úgy, hogy már egy éve jegyben jártunk, amikor a gyermekünk megfogant?

Ha az anya házasságban áll, és a házassági kötelék a gyermek fogamzási ideje és a születése között, vagy annak egy része alatt fennáll, a gyermek apjának az anya férjét kell tekinteni, azaz a férj tölti be az apai jogállást. Ehhez semmilyen nyilatkozatra vagy eljárásra nincs szükség, önmagában a házasság fennállásának ténye automatikusan maga után vonja a vélelem keletkezését.

Amennyiben egy gyermek nem házasságba születik (a jegyesség nem számít házasságnak), akkor az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie ahhoz, hogy a pár közösen gyakorolhassa a szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat alapján akkor tekinthetünk egy férfit édesapának, ha a gyermek anyja a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig (de legalább annak egy része alatt) nem volt házas, és olyan, úgynevezett apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban, például lombikprogramban sem vett részt, amelyből egyértelműen kiderül, hogy ki a gyermek apja.

Amennyiben a korábbi apasági vélelem valamilyen okból megdől, például évek múlva kiderül, hogy az anya párkapcsolatban élt, és a gyermek abból a kapcsolatból született, akkor is azt a férfit kell a gyermek apjának tekinti, aki a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a gyermeket magáénak ismerte el.

A születés előtt is meg lehet tenni, de akár nagykorú gyereknél is 

Apai elismerő nyilatkozatot csak a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet, és a megtétele után nem lehet visszavonni, az mindenkivel szemben hatályos.  Nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, és ahhoz, hogy érvényes legyen, közjegyzői okiratba kell foglalni, vagy anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél jegyzőkönyvbe kell venni. 

A megtételével azonban nem muszáj megvárni a gyermek megszületését. Apai elismerő nyilatkozatot ugyanis már a gyermek fogamzási idejének kezdetétől lehet tenni, ilyenkor a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá. A nyilatkozattétel során a férfi visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a gyermeket magáénak elismeri, az anya ehhez hozzájárul, és közösen nyilatkoznak a gyermek családi nevéről is. 

A nyilatkozat teljes hatályúvá válásához tehát szükség van az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és tizennégy évnél idősebb gyermek esetén a gyermeknek a hozzájárulására is. Természetesen, ha az anya a gyermek törvényes képviselője, akkor nem szükséges bevonni a gyámhatóságot, kivéve, ha érdekellentét merül fel közöttük. Ilyenkor a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel ki.

Ha az apasági nyilatkozatot nagykorú gyermekre vonatkozóan teszik, akkor a gyermek szabadon eldöntheti, hogy szeretné-e felvenni a vér szerinti apa családi nevét, vagy az addigi családi nevét viseli tovább. Abban az esetben, ha a nyilatkozat tételekor másik férfival szemben apaság megállapítása iránti per van folyamatban, akkor az apai elismerő nyilatkozat csak akkor válik teljes hatályúvá, ha a per azzal fejeződik be, hogy a bíróság nem tudta megállapítani, ki a gyermek vér szerinti apja, azaz az apaság megállapítása nélkül.