Hogyan gyorsítható a hagyatéki eljárás?

Hogyan gyorsítható a hagyatéki eljárás?

Édesapám már több mint fél éve, hogy meghalt, és még mindig nem kaptam semmi értesítést a hagyatéki tárgyalásról. Örökösként hogyan tudnám meggyorsítani a hagyaték átadását?

Évente átlagosan több mint 150 ezer hagyatéki eljárást folytatnak le Magyarországon, mégis kevéssé ismert, hogyan zajlik az eljárás, és miért tart olykor hónapokig, mire az örökösök hozzájutnak jogos örökrészükhöz. Kevesen tudják, hogy leendő örökösként maguk is sokat tehetnek a folyamat felgyorsításáért. 

Jegyző és közjegyző – mi a hagyatéki eljárás menete? 

A hagyatéki eljárás célja, hogy megállapítsák az örökösök személyét és vagyontárgyakra vonatkozó öröklési jogcímüket, vagyis, hogy ki és mennyit örököl a hagyatékból. Az eljárás két részre bontható: az első az önkormányzati jegyző, míg a másik a közjegyző előtt zajlik. Az eljárás akkor indul meg, amikor az önkormányzati jegyző hivatalosan értesül az örökhagyó haláláról. A megindulást követően az önkormányzati jegyző – ideális esetben – az örökösök segítségével elkészíti a hagyatéki leltárt. 

Az eljárás második szakasza az illetékes közjegyző előtt zajlik, aki az elhunyt végintézkedése vagy ennek hiányában a törvényes öröklési rend szerint megállapítja, hogy ki, mit és milyen arányban örököl. Magyarországon évente 150-160 ezer hagyatéki eljárás folyik a közjegyzők előtt, ezek háromnegyede már 3 hónap alatt lezárul. Bizonyos esetekben viszont hosszú hónapok, akár évek is eltelhetnek, mire a hagyatéki eljárás jogerősen lezárul. A hagyatéki eljárás elhúzódásának sokféle oka lehet, olykor viszont éppen maguk az örökösök azok, akik miatt nem haladnak előre a folyamatok. 

Hogyan lehet felgyorsítani az eljárást?

Gyakori probléma, hogy az örökösök csak hetekkel az örökhagyó halála után kezdenek el foglalkozni a hagyatéki ügyekkel. Pedig érdemes mielőbb felvenni a kapcsolatot az illetékes önkormányzattal, és minél alaposabb információt adni az elhunyt vagyonáról. Célszerű alaposan átgondolni, hogy kik lehetnek érdekeltek az öröklésben, valamint milyen vagyontárgyai, bankszámlái és adósságai lehettek az elhunytnak. Ez azért különösen fontos, mert a közjegyző később az önkormányzati jegyző által elkészített hagyatéki leltár alapján keresi majd meg a bankokat, és kéri le a hagyatékban szereplő ingatlan tulajdoni lapját.

Az örökség felkutatása az örökösök dolga, nem pedig a hatóságoké, az önkormányzati jegyző és a közjegyző nem nyomoznak a hagyaték után. Nem dolguk, és nincs is lehetőségük arra, hogy helyszíni szemlét tartsanak az örökhagyó lakásában, és belenézzenek a széfjébe, hogy van-e ott értékes ékszer, készpénz vagy értékpapírok. Nem tudják ellenőrizni azt sem, hány autó áll a garázsban. Ezeknek az információknak az összegyűjtésévél tehát lényegesen felgyorsíthatják a folyamatot az örökösök, ugyanis, ha csak a hagyatéki tárgyaláson derül ki, hogy további vagyonelemek is részét képezik a hagyatéknak, az szinte minden esetben meghosszabbítja az eljárást.

Érdemes lehet azt is kideríteni, hogy volt-e az elhunytnak végintézkedése. Ha közjegyzőnél készített vagy tett letétbe végintézkedést, akkor az ki fog derülni az eljárás során, mert a közjegyző ellenőrzi azt a Végrendeletek Országos Nyilvántartásában. Ahogy lekérdezi a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartását is.

Osztályos egyezséggel is lehet időt nyerni

A tárgyaláson is sokat tehetnek azért az örökösök, hogy mielőbb át lehessen adni a hagyatékot. Lehetőségük van például osztályos egyezséget kötni, amelyben szabadon megegyezhetnek arról, hogy melyikük mit örököljön. Ilyen egyezséggel még az elhunyt végakaratát is felülírhatják, ha máshogy szeretnék elosztani egymás között a hagyatékot. Érdemes azonban már a hagyatéki tárgyalás előtt megbeszélni, hogy mire tartanak igényt, így lényegesen gyorsabban érvényes megállapodás születhet.

Az örökség visszautasítása ugyanakkor meghosszabbíthatja a hagyaték átadását. Erre gyakran azért kerül sor, mert az örökösök a hagyatékot terhelő tartozás miatt visszautasítják az örökséget. Az örökség ilyenkor a soron következő örökösre, például kiskorú gyermekre száll, ezért a gyámhatóságot is be kell vonni az eljárásba, ami tovább lassítja az eljárást. Az esetek többségében célszerűbb és gyorsabb is, ha az örökösök már a hagyatéki eljárásban megegyeznek a hitelezőkkel az adósság rendezéséről. Ha attól tartanak, hogy nem tudnak az elhunyt minden tartozásáról, bármely öröklésben érdekelt kérheti a közjegyzőt, hogy tegyen közzé hirdetményt, amelyre jelentkezhetnek a hitelezők.