Akkor is gondját viselik, ha már nem leszek

Akkor is gondját viselik, ha már nem leszek

Tartósan beteg a gyermekem, és szüksége van arra, hogy valaki a gondját viselje, támogassa a mindennapokban akkor is, ha én már nem leszek. Köthetek-e öröklési szerződést a szomszéddal arról, hogy a halálom után ő örökli meg a nyaralómat és az autómat, de cserébe gondoskodnia kell a fiamról?

Öröklési szerződést általában azok kötnek, akik egyedül maradtak időskorukra: a családjuk például külföldre vagy egy másik településre költözött, nekik viszont szükségük van arra, hogy valaki gondjukat viselje, segítsen a ház körüli munkákban vagy a bevásárlásban. Egy ilyen szerződéssel lehetőségük van arra is, hogy a tartásért, gondoskodásért cserébe a teljes vagyonuk vagy csak egy részének örökösévé nevezzék azt, aki a gondjukat viseli. Ezzel egész hátralévő életükre biztosíthatják a segítséget, az öröklési szerződésben lekötött vagyontárgy ugyanis életük végéig az ő tulajdonukat képezi, és csak a haláluk után száll át arra, akivel a szerződést megkötötték.

Házastárs vagy gyermek gondozását is bele lehet foglalni

Az öröklési szerződésbe azonban nemcsak saját magunk, hanem másik ember, például a házastársunk vagy a gyermekünk gondozását is belefoglalhatjuk. Ekkor az öröklési szerződés kedvezményezettjének a szülőről és gyermekéről egyaránt gondoskodnia kell életük végéig. Sőt az is megengedett, hogy a szolgáltatások jogosultja kizárólag egy harmadik személy legyen. Egy szülő köthet öröklési szerződést a saját vagyonáról úgy, hogy nem őt, hanem a gyermekét vagy házastársát kell gondoznia a szerződéses örökösnek, azaz a tartásra kötelezettnek. A gondoskodás már a szülő életében is elkezdődhet, és egészen a gyermek vagy házastárs élete végéig tarthat.

Ha az öröklési szerződés harmadik félre is kiterjed, a szerződésbe foglalt vagyontárgy, például az ingatlan nem a kedvezményezett halála után száll át a gondozójára, hanem a szerződéses örökhagyó halála után azzal, hogy a közjegyző a harmadik fél javára fennálló tartási joggal terhelten adja át az ingatlant, és a tartási jogot az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzik.

Mitől lesz érvényes az öröklési szerződés?

Az öröklési szerződés érvényességét hasonló szabályok alapján állapítják meg, mint egy írásbeli végrendelet esetén. Vagyis a szerződésnek nagyon szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy érvényes legyen. Különbség, hogy míg egy saját kézzel írt és aláírt végrendelet érvényes lehet, egy így elkészített öröklési szerződés nem lesz az. Az otthon készített szerződést mindig két tanú együttes jelenlétében kell aláírni, vagy az aláírás hitelességét két tanú előtt kell elismerni, és a tanúknak is alá kell írniuk a dokumentumot.

A legkisebb hiba is ahhoz vezethet, hogy az öröklési szerződést érvénytelennek találják, és a hagyatékot nem az örökhagyó akarata alapján adják át. Aki szeretne biztosra menni, érdemes szakértő – közjegyző vagy öröklési ügyben jártas ügyvéd – segítségét kérnie a szerződés elkészítéséhez, ők minden fontos kritériummal tisztában vannak. Ha az öröklési szerződést közjegyző készíti, nemcsak biztosan érvényes lesz, de annak tényét rögzíti a Végrendeletek Országos Nyilvántartásában is, mely biztosíték arra, hogy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző is tudomást szerez róla. 

Az öröklési szerződésről fontos tudni, hogy amennyiben az örökhagyó a szerződés megkötését követő két éven belül hal meg, akkor a törvényes örökösök igényt tarthatnak a kötelesrészre a vagyontárgy után. Ilyenkor a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani az öröklési szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, gondozás értékével nem fedezett részét. Ennek célja, hogy rövid ideig tartó gondozással ne lehessen megfosztani az örökségüktől a törvényes örökösöket.