Végrendelet készítése

Végrendelet készítése

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Hazánkban az öröklés rendjét elsősorban az örökhagyó végintézkedése határozza meg. A végintézkedések leggyakoribb, és ezért legfontosabb típusa a végrendelet. A törvény alapján az öröklésre akkor kerül csak sor, ha az örökhagyónak nincs végrendelete. Ezért ha biztos akar lenni abban, hogy vagyonát az örökösei az Ön akarata szerint kapják majd meg legegyszerűbb végrendeletet készíttetni. A végrendeletben halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről örökösei jóváhagyása vagy tudta nélkül is szabadon rendelkezhet.

 

A közjegyzők segítenek elkészíteni a szakszerű, alaki és formai szempontból is kifogástalan, a törvényi követelményeknek megfelelő végrendeletet, valamint teljes körű tanácsadást nyújtanak az örökhagyó számára.

 

Miért jár jól, ha közjegyzővel készítteti a végrendeletét?

  • Szakszerű, formai és tartalmi szempontból érvényes végrendelet készítése

A végrendeletnek nagyon szigorú, törvényben meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy később érvényesnek fogadják el a hagyatéki eljárás során. A házilag szerkesztett végrendeletek sokszor hiányosak, hibásak, ezért gyakran előfordul, hogy alaki hiányosságok miatt érvénytelenek lesznek. A végrendelkező tehát hozzátartozóit kímélheti meg kellemetlen meglepetésektől, ha végrendelet készítése céljából közjegyzőhöz fordul.

  • Garancia a végrendelet biztos előkerülésére

A közjegyzői okiratba foglalt végrendeletet a közokiratok őrzésére vonatkozó szigorú szabályok szerint őrzi a közjegyző. Az általa készített okirat tényét, fellelhetőségét pedig bejegyzi a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába is. Ebbe a nyilvántartásba a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző köteles betekinteni. A nyilvántartásba vett végrendelet egészen biztosan előkerül a hagyatéki eljárás során. A közjegyzőnél készített végrendelet tehát garanciát jelent a biztos előkerülésére és a végrendelkező akaratának feltétlen érvényesülésére.

  • Teljes körű tanácsadás

A közjegyző részletes tájékoztatást nyújt az örökhagyó számára a vonatkozó jogszabályokról, megvizsgálja, hogy a végrendelkezésnek vagy végrendelet tételének vannak-e jogi akadályai (pl. végrendelkezési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a végakaratnak vannak-e jogellenes rendelkezései. Továbbá a legteljesebb titoktartás mellett választ ad a végrendelkezőben felmerülő minden kérdésre.

 

Meg kell-e személyesen jelenni a közjegyzőnél?

Igen, végrendelkezni csak személyesen lehet. A végrendeletnek három formája van: a közvégrendelet, az írásbeli magánvégrendelet és a szóbeli végrendelet (Szóbeli végrendelet tételének azonban csak a törvény által külön meghatározott kivételes esetében van helye.).

 

Milyen dokumentumok szükségesek a végrendelet elkészítéséhez?

  • A végrendelkező személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,

  • ingatlan vagyontárgy esetén helyrajzi szám, vagy a beazonosításhoz szükséges egyéb adatok (a tulajdoni lap lekérdezéséhez),

  • ingó vagyontárgy esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).

 

Mennyibe kerül a végrendelet elkészítése?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármely közjegyzőhöz fordulhat, ha végrendeletet szeretne készíttetni. Javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát! Amennyiben azt szeretné, hogy helyszínre (pl. az Ön lakásába, kórházba) menjen ki a közjegyző a végrendelet elkészítése érdekében, annak sincs akadálya, azonban ilyen esetben csak a helyszínen illetékes közjegyzőt hívhatja ki, akit ide kattintva kereshet meg. (Budapest egész területén bármelyik budapesti közjegyző eljárhat.)

Kapcsolódó tartalmak

Nem csak végrendelettel dönthetünk a vagyonunkról

Nem csak végrendelettel dönthetünk a vagyonunkról

Szeretném, hogy a nyaralóm és az autóm a halálom után kizárólag az unokámé legyen. Hogyan tudnám ezt biztosítani?

Tovább
Házassági szerződés? Ha másért nem, a gyerekeiért kösse meg

Házassági szerződés? Ha másért nem, a gyerekeiért kösse meg

Mit örökölnek a gyerekek, és mire tarthat igényt a házastárs? 

Tovább
Végrendelkezne? Nagy galiba lehet belőle, ha a fiókba teszi

Végrendelkezne? Nagy galiba lehet belőle, ha a fiókba teszi

Szép és bölcs dolog végrendelettel gondoskodni szeretteinkről, a családi béke megőrzéséről halálunk utánra.

Tovább