Közjegyzői letét (teljesítési letét)

Közjegyzői letét (teljesítési letét)

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Ha Ön szeretne szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni, de ez akadályokba ütközik – például, mert a cég, amelynek tartozik megszűnt, vagy akinek tartozik meghalt, és Ön nem tudja, ki a jogutód - akkor a törvény lehetővé teszi, hogy Ön a közjegyzőnél letétet helyezzen el, illetve kötelezettségét közjegyzői letét útján teljesítse.

 

Ugyanis pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági, illetve közjegyzői letétbe helyezés útján is teljesítheti, ha:

  • a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani,
  • a jogosult a teljesítés helyén nem található,
  • a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy
  • a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük kezéhez teljesítsen (pl. a megszűnt cég jogutódai nem adnak megfelelő információt arról, hogy ki jogosult elfogadni a teljesítést).

 

Hogyan kell a pénzt a letéti számlára helyezni?

A letéti kérelemben a letétbe helyezendő pénzösszeget forint pénznemben, összegszerűen kell megjelölni és azt a kérelem előterjesztését követően – az eljárás költségeivel együtt – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara letéti számlájára forintban, átutalással kell megfizetni.

A közjegyző a letét elfogadásáról külön végzést nem hoz, hanem a letéti kérelmet „A közjegyző a letétet elfogadta” záradékkal látja el.

 

Hogyan jut el a pénz a jogosulthoz?

A letét kiutalásáról az a közjegyző dönt, aki a letét elfogadásáról határozott. A letét kiutalásának kérelemre, megkeresésre vagy hivatalból van helye; hivatalból akkor van helye a letét kiutalásának, ha a letéti kérelemben meghatározott őrzési idő eltelt.

A letét kiutalása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a jogosult vagy képviselője személyes megjelenése útján, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon kell előterjeszteni.

Ha a letét kiutalása után maradvány keletkezett, e maradvány visszautalásának elrendelése esetén a kamara azt visszautalja.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a közjegyzői letéthez?

  • A teljesítési letétet kérelmező ügyfél vagy képviselője személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • a teljesítési letét pontos megjelölése és letéti rendeltetése, valamint az őrzés ideje.
  • (Az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltve, 4 példányban.)

 

Mennyibe kerül a közjegyzői letét?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

A közjegyzői letét őrzésére a közjegyző illetékességét a következők határozzák meg:

  • a letét jogosultjának lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete,
  • a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete,
  • a letétbehelyezéssel teljesítendő kötelezettség keletkezésének helye vagy a teljesítés helye.