Ne dugd a fejed a homokba, ha fizetési meghagyást kapsz!

Ne dugd a fejed a homokba, ha fizetési meghagyást kapsz!

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Ugyan a világjárvány miatt márciusban kihirdetett különleges jogrendben átmenetilegeltérő szabályok voltak hatályban, azóta már visszaállt a „megszokott rend”. Így, ha valakinek fizetési meghagyást kézbesít a postás, akkor reagálnia kell, különben a végrehajtó akár le is tilthatja a fizetését.

Mit tegyünk, ha fizetési meghagyást kapunk?

Először is maradjunk higgadtak, de tisztában kell lennünk azzal, hogy ez nem egy egyszerű fizetési felszólítás! A fizetési meghagyás egy olyan hivatalos irat, amire reagálnunk kell, különben úgy tekintik, hogy elismertük a követelést, ezért néhány hét múlva akár a bankszámlánkon lévő pénz egy részét is elviheti a végrehajtó. A fizetési meghagyást a hitelező kérelmére a közjegyző bocsátja ki az adóssal szemben. Ez egy olyan marasztalást tartalmazó határozat, amely –ha jogerőre emelkedik –ugyanolyan hatályú, mint egy jogerős bírósági ítélet, és ez alapján végrehajtás is kezdeményezhető.

Fizetési meghagyásos eljárást jellemzően közüzemi vagy telekommunikációs szolgáltatók, bankok kezdeményeznek olyan ügyfelük ellen, aki nem fizeti be a szolgáltatás díját vagy nem törleszti kölcsönét a határidőre. De ugyanígy kezdeményezhetnek eljárást társasházak az elmaradt közös költség miatt, önkormányzati cégek ki nem fizetett parkolási díjak miatt vagy akár magánszemélyek is, ha kölcsönt adtak, és nem kapják vissza a pénzüket.

Hogyan kerülhetjük el a még nagyobb bajt?

Az első fontos tanács, hogy vegyük át a fizetési meghagyást, mert csak így tudunk határidőben – a kézhezvételtől számítva tizenöt napon belül – reagálni. Ha az iratot nem vesszük át, azaz a postai kézbesítés esetén „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a küldemény közjegyzőhöz, akkor a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon a küldeményt a jog szerint kézbesítettnek kell tekinteni. Így ebben az esetben isjogerőre emelkedik a fizetési meghagyás, és ha nem fizetünk,a hitelezőnk végrehajtást kezdeményezhet ellenünk. Ugyanez történik, ha átvesszük, de nem foglalkozunk vele, nem reagálunk rá. A fizetési meghagyás akkor is jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik, ha kicsúszunk a határidőből, vagy ha postai úton küldtük el az ellentmondást, holott – például egyéni vállalkozóként vagy cégként – elektronikus ügyintézésre vagyunk kötelezettek.

Ha van mentségünk, és igazolni tudjuk, hogy nem tudtuk átvenni a fizetési meghagyást – például kórházban kezeltek minket, vagy mert nem az a lakcímünk, ahova küldték – akkor benyújthatunk kézbesítési kifogást a kézbesítési fikció beálltáról vagy a kézbesítésről történő tudomásszerzést követő 15 napon belül. Ha a fizetési meghagyás alapján végrehajtás indul ellenünk, akkor az eljárásról történő tudomásszerzésétől számított 15 napon belül tehetjük meg ezt.

Ha nem értünk egyet vele, mondjunk ellent

Amennyiben nem értünk egyet a pénzköveteléssel, vagy a tartozás összegét vitatjuk, mondjunk ellent! Erre magánszemélyként több lehetőségünk is van: bármely közjegyzőnél ellentmondhatunk személyesen szóban, vagy postai úton annak a közjegyzőnek címzett beadványban, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást. Még indokolnunk sem kell igazunkat, elegendő, ha leírjuk, hogy álláspontunk szerint nem áll fenn a tartozás. Ha határidőben, szabályos módon ellentmondással élünk, akkor a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, és innentől peres eljárásként a bíróságon folytatódik az ügy.

Ugyanakkor csak akkor érdemes ellentmondani, ha valóban alaptalan a követelés, mert ha tényleg tartozunk, csak az időt tudjuk húzni – és a költségeket növelni. A pereskedés ugyanis drága, és a per végén, ha vesztünk, még többet kell fizeni, mint ha törlesztettünk volna a fizetési meghagyásra.

Fizetnénk, de hogyan?

Ha elismerjük ugyan tartozásunkat, de anyagi helyzetünk miatt nem tudunk fizetni, akkor érdemes halasztást vagy részletfizetést kérni. Erre szintén csak tizenöt napunk van a fizetési meghagyás kézhezvételétől számítva. Magánszemélyként ugyanúgy szóban bármely közjegyzőnél vagy levélben az eljáró közjegyzőnél van lehetőségünk erre. Ha a közjegyző helyt ad kérelmünknek, akkor azután fizessük pontosan a részleteket hitelezőnknek, mert ha egyszer is csúszunk, hitelezőnk megindíttathatja a végrehajtási eljárást a teljes meg nem fizetett összegre.