Sokak akár ki is tagadnák gyermeküket az örökségből

Sokak akár ki is tagadnák gyermeküket az örökségből

Ki lehet tagadni valakit az öröklésből azért, mert összevesztünk vele? Jár-e a kötelesrész az örökségből kizárt gyermeknek? Legfrissebb kvízünkben olvasóink örökléssel és kötelesrésszel kapcsolatos tudását teszteltük. A válaszadók csaknem kétharmada nem tudja, mekkora a kötelesrész mértéke, és több mint egyharmaduk elképzelhetőnek tartja, hogy kitagadja a gyermekét az öröklésből. Mutatjuk az eredményeket.

 

Milyen indokkal lehet valakit kizárni az örökségből?

Helyes válasz: Nem kell indokolni, az örökhagyó döntése, kire hagyja a vagyonát.

Csak a kitöltők kevesebb mint fele (45 százalék) volt tisztában azzal, hogy indoklás nélkül is ki lehet zárni valakit az öröklésből, akár hallgatólagosan is. Az öröklésből kizárt törvényes örökös azonban – amennyiben jogosult – kötelesrészre még igényt tarthat. 48 százalék ezzel szemben azt gondolta, hogy csak alapos indokkal lehet kizárni valakit, például, ha az örökös bántalmazta az örökhagyót. Ez azt mutatja, hogy sokan nincsenek tisztában a kizárás és a kitagadás közti különbségekkel. Kitagadni valakit ugyanis tényleg csak alapos indokkal lehet, és akkor kötelesrész sem jár neki. 5 százalék tévesen gondolta, hogy senkit sem lehet kizárni az öröklésből, míg 2 százalék szerint csak tanúk bevonásával érvényes a kizárás.

 

Kitagadhatja az örökségből az örökhagyó a gyermekét, ha az csúnyán összeveszett vele?

Helyes válasz: Csak alapos indokkal lehet kitagadni valakit, például, ha bántalmazta a gyerek a felmenőjét, ami miatt jogerősen elítélték.

A válaszadók csaknem kétharmada (65 százalék) jól tudta, hogy kitagadni már csak alapos indokkal lehet valakit, például, ha a gyermek olyan súlyos jogsértést követett el a felmenője ellen, mint a fizikai bántalmazás vagy a súlyos becsületsértés. Egy pillanatnyi nézeteltérés vagy veszekedés ugyanakkor nem ad jogalapot arra, hogy a törvényes örököst érvényesen kitagadják, és ezáltal a kötelesrésztől is megfosszák. 29 százalék tévesen gondolta, hogy indoklás nélkül ki lehet tagadni valakit, ez azonban csak a kizárásra igaz. 6 százalék pedig rosszul tudta, hogy amennyiben a konfliktus már régóta tart, akkor ki lehet tagadni az örököst.

 

Kaphat örökrészt az a gyermek, aki kimaradt apja végrendeletéből?

Helyes válasz: Kötelesrész iránti igényt érvényesíthet, ha az örökhagyó nem tagadta ki.

A többség (82 százalék) helyesen gondolta, hogy az a gyermek, akit kizártak az öröklésből, a kötelesrész iránti igényét még érvényesítheti. Ezt csak akkor nem tehetné meg, ha érvényesen kitagadták. 10 százalék rosszul tudta, hogy aki kimaradt a végrendeletből, annak nem jár semmi. 8 százalék szintén tévesen azt gondolta, hogy kiskorú gyermeket nem lehet kizárni a végrendeletből, ha pedig nagykorú gyermek marad ki, ő nem kap semmit.

 

Mekkora a kötelesrész mértéke?

Helyes válasz: Az egy örökösre jutó hagyatékrész értékének a harmada.

A kvíz összes kérdése közül a kötelesrészre vonatkozó volt az, amire a legkevesebb helyes válasz érkezett. Csak 38 százalék volt tisztában azzal, hogy a kötelesrész mértéke az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint az egy örökösre jutó hagyatékrész értékének a harmada. Vagyis annak az értéknek a harmada, amit az örökös a törvény szerint örökölt volna. 24 százalék tévesen gondolta, hogy a kötelesrész csak az egy örökösre jutó hagyatékrész értékének a negyede, míg 16 százalék szerint csak a hagyatékba tartozó ingatanok értékének harmada, ami szintén rossz válasz.

 

Ha valaki kizárja egyik gyermekét az öröklésből, mert nem nézi jó szemmel életmódját, akkor jár a kötelesrész a gyermeknek?

Helyes válasz: Igen, a kötelesrészre igényt tarthat.

A kitöltők 69 százaléka jól tudta, hogy ha valakit kizártak az öröklésből, a kötelesrészre még jogosult, csak akkor nem érvényesíthet kötelesrész iránti igényt, ha kitagadták volna. 20 százalék szerint, akit kizártak, semmit sem kap, 7 százalék pedig úgy gondolta, hogy amennyiben a kizárt örökös korábban nem kapott semmilyen nagyobb értékű ajándékot az örökhagyótól, csak akkor tarthat igényt a kötelesrészre. 3 százalék rosszul tudta, hogy ilyen esetben csak akkor jár a kötelesrész a kizárt gyermeknek, ha az örökhagyónak nincs túlélő házastársa.

 

Ha valaki kitagadta a gyermekét az örökségből, meg tudja később változtatni a döntését?

Helyes válasz: Bármikor visszavonhatja halála előtt.

Erre a kérdésre érkezett a legtöbb helyes válasz, 93 százalék tudta jól, miszerint, ha valaki végrendeletben kizárja vagy kitagadja egy törvényes örökösét az öröklésből, azt bármikor vissza tudja vonni. Még a közjegyzői letétbe helyezett végrendeletet is vissza lehet kérni, majd újat letétbe helyezni. 5 százalék tévesen gondolta, hogy csak bíró előtt nyilatkozva lehet kitagadni valakit, és ezért csak bíró előtt nyilatkozva lehet azt visszavonni. Csupán 2 százalék válaszolta azt, hogy az örökségből kizárás végleges döntés, amit később nem lehet módosítani.

 

El tudja képzelni, hogy kitagadja a gyermekét az örökségből? 

A kvíz rákérdezett arra is, hogy a kitöltők el tudnak-e képzelni olyan helyzetet, hogy kitagadják a gyermeküket, aki így semmit sem örökölne. 59 százalék azt válaszolta, hogy ennyire sosem lesz rosszban a gyermekével, 41 százalék ugyanakkor úgy gondolja, ha valamelyik gyermekével nagyon megromlik a kapcsolata, akkor nem érdemli meg, hogy részesüljön a hagyatékból.