Közjegyzői kamarák

A közjegyzői kar köztestületként működő önkormányzati szervei, öt területi és egy országos közjegyzői kamara működik. Egyik közjegyzői kamara sem felülvizsgálati fóruma a közjegyző eljárásának, de a területi kamarák fegyelmi jogkört gyakorolnak a közjegyző felett.

Hasonló kifejezések