Okirat megőrzése

Okirat megőrzése

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Ha biztos helyen szeretné tudni a fontos okiratait (pl. szabadalmi jog ügyiratai, nagyértékű, díjnyertes fotósorozat elektronikus adathordozón) a legjobb megoldás közjegyzőhöz fordulni.

 

A közjegyző – ha jogszabály kivételt nem tesz – bármely okiratot és információhordozót átvehet megőrzés céljából. Az okirat átvétele alkalmával jegyzőkönyvet készít és az átvett okiratról a félnek átvételi elismervényt ad.

 

A közjegyző az okirat vagy adathordozó átvétele alkalmával közokirati bizonyító erővel bíró jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:

 • az átvétel helyét és idejét,
 • az átadó fél személyes adatait,
 • az átvett okirat vagy adathordozó megjelölését,
 • annak a személynek a megnevezését, akinek a részére az okiratot ki kell adni,
 • az okirat őrzésének idejét.

 

Az okirat vagy információhordozó kiadásakor a közjegyző – miután az átvevő személyazonosságáról meggyőződött – az átvételt a jegyzőkönyvön vagy külön jegyzőkönyvben ismerteti el.

 

Miért jár jól, ha közjegyzőhöz fordul?

Különleges bizonyító erő és biztonság

 • A közjegyzői által készített jegyzőkönyv közokirat, így teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit.
 • Mindemellett teljes biztonságban tudhatja az okiratot vagy adathordozót, mivel azt a közjegyző elzárva őrzi, így biztosan nem fog elveszni.
 • A közjegyző teljes titoktartás mellett végzi a tevékenységét, a bíróságon kívül semmilyen hatóságnak vagy szervnek nem adhat ki iratokat, illetve nem adhat felvilágosítást a konkrét ügyről.

 

Elektronikus megőrzési lehetőség

 • Az okiratok letétbe helyezése során arra is felkérheti a közjegyzőt, hogy a kérelmében megjelölt okirat fizikai megőrzése helyett az adott okirat elektronikus hiteles másolatát helyezze el a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett informatikai rendszerben, az úgynevezett elektronikus letéti tárban. Így Önnek nem kell az adott okiratot fizikailag magánál tartania vagy bemutatnia, hiszen a letéti tárból bármikor kiadható közokirati bizonyító erővel bíró papír alapú vagy elektronikus hiteles másolat. A másolatot bármely közjegyző kiadhatja, jelentősen megkönnyítve az okiratokkal kapcsolatos adminisztrációt.
 • Az elektronikus letéti tárban az elektronikus okiratot három évig kell megőrizni. Az őrzési idő a lejáratot megelőzően külön kérelemre – legfeljebb hároméves időtartammal – többször meghosszabbítható.

 

Milyen dokumentumok szükségesek az okiratok közjegyző általi megőrzéséhez?

 • Az okiratot vagy adathordozót elhelyező ügyfél személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
 • a megőrzendő okirat vagy adathordozó pontos megjelölése és rendeltetése, valamint az őrzés ideje.

 

Mennyibe kerül az okirat megőrzése?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármelyik közjegyzőhöz fordulhat, ha okiratot szeretne közjegyzői letétbe helyezni. Javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát.