Közjegyző

A közjegyző olyan közhitelességgel felruházott hatóság, aki a jogviták megelőzése érdekében független és pártatlan jogi szolgáltatást nyújt. Olyan fontos területeken segíthetnek jogi viták törvényes megoldásában, mint követeléseink érvényesítése, végrehajtás, szerződések készítése, hagyatéki ügyek (öröklés és végrendelet), ingatlanügyek (adásvételi és bérleti szerződések), családi ügyek (élettársi nyilatkozatok, házastársi és élettársi vagyonjogi szerződések), valamint céges ügyek (fizetési meghagyás, aláírási címpéldány, kölcsönszerződés stb.)

Hasonló kifejezések