Hogyan hajthattak be rajtam egy elévült tartozást?

Hogyan hajthattak be rajtam egy elévült tartozást?

Előbb fizetési felszólítást, majd fizetési meghagyást kaptam egy négy évvel ezelőtti gázszámla miatt. Mivel már elévült a követelés, nem törődtem vele. Most mégis levonták a bankszámlámról. Hogyan lehetséges ez?

Azzal sokan tisztában vannak, hogy a tartozások érvényesítése iránti igények bizonyos idő után elévülnek, de azt már kevesen tudják, ez korántsem jelenti azt, hogy meg is szűnnek. Az adósság elévülése azt jelenti, hogy a követelést már nem lehet bírósági úton érvényesíteni, de a követelést nem szünteti meg. A szolgáltató még megpróbálhatja behajtani, vagyis küldhet fizetési felszólítást, sőt fizetési meghagyás kibocsátását is kérheti a közjegyzőtől, de akár még peres eljárást is indíthat. Amennyiben a már elévült követelést kifizetjük, vagy nem mondunk ellent a fizetési meghagyásnak, és jogerős fizetési meghagyás alapján kiállított végrehajtható okiratban foglaltak szerint levonják az összeget a bankszámlánkról vagy letiltják a munkabérünkből, már nincs mód arra, hogy visszaköveteljük az összeget.

Azt, hogy egy tartozás elévült-e, ugyanis az elévülést a bírósági vagy hatósági eljárásban nem lehet hivatalból figyelembe venni, .

Mikor évül el a tartozás?

Fontos tudni, hogy az adósságok általános elévülési ideje öt év, de vannak ennél rövidebb elévülési idejű tartozások is. A telekommunikációhoz köthető adósságok, például a tévé-, mobiltelefon- vagy internet-előfizetések díjtartozásai már egy év után, míg az áram- és gázszolgáltatásból eredő, valamint a munkajogi és fuvarozási igények három év alatt évülnek el.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint, a szolgáltató által küldött tartozás teljesítésére vonatkozó fizetési felszólítások nem szakítják meg az elévülést. Azonban, ha a szerződést, amely alapján a tartozást követelik, 2014. március 15-ét megelőzően kötöttük, a követelésre irányadó régi Polgári Törvénykönyv szabályai alapján minden fizetési felszólítással újrakezdődik az elévülési idő.

Ezek alapján meg tudjuk állapítani, hogy amennyiben 2014. március 15-e után kötöttünk szerződést a gázszolgáltatóval, a négyéves gázszámlatartozás már elévült – függetlenül attól, hogy küldtek-e fizetési felszólítást –, amennyiben nem ismertük el a tartozást, nem módosítottuk közös megegyezéssel az alapját képező szerződést, továbbá nem kötöttünk a szolgáltatóval egyezséget a tartozásunk vonatkozásában, illetve jogerős bírósági határozat meghozatalára sem került sor a velünk szemben fennálló követelés vonatkozásában.

Mi a teendő, ha elévült követelést akarnak behajtani?

Az elévülési szabály jellegénél fogva szintén nem érvényesül a fizetési meghagyásos eljárásban, a határidő leteltére a kötelezett az ellentmondásában hivatkozhat. Ha elévült tartozásról hoz fizetési meghagyást a postás, a kézbesítéstől számított 15 napon belül ellent kell mondanunk. Ha ezt nem tesszük meg, vagy át sem vesszük a hivatalos küldeményt, a követelés ettől még jogerőssé válik, és néhány héten belül végrehajtást indíthatnak ellenünk. Természetes személyként ellentmondani szóban bármelyik közjegyzőnél, papíralapon (akár postán feladva) pedig csak annál a közjegyzőnél lehet, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta. Az ellentmondást az fmh.mokk.hu oldalon elektronikusan is előterjeszthetjük, ehhez azonban regisztrálnunk kell az oldalon, és névre szóló, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell rendelkeznünk.

Amennyiben az elévült követeléssel kapcsolatban már végrehajtási eljárás van folyamatban, akkor a végrehajtónál kell elévülésre hivatkoznunk. Ilyenkor, ha a végrehajtást kérő elismeri, hogy elévült a követelés, a végrehajtási eljárás megszűnik. Ha azonban vitatja az elévülést, pert indíthatunk a végrehajtási eljárás megszüntetése iránt.