Európai fizetési meghagyásos eljárás

Európai fizetési meghagyásos eljárás

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Sokan úgy vélik, hogy keresztet vethetnek kölcsön adott pénzükre, ha nem fizető adósuk külföldre távozik, holott egyszerű a megoldás: a közjegyző által lefolytatott európai fizetési meghagyásos eljárással a határon átnyúló követelések esetében is elkerülhető a pereskedés, és gyorsan a pénzéhez juthat az, akinek tartoznak.

 

Európai fizetési meghagyás kibocsátását bárki (magánszemélyek, cégek, egyesületek stb.) kérheti, ha adósa egy másik uniós tagállamban – Dániát kivéve – rendelkezik lakóhellyel (tartózkodási hellyel) vagy székhellyel. Az eljárás egyszerűen, egy magyar nyelvű formanyomtatvány kitöltésével bármelyik magyar közjegyzőnél kezdeményezhető. (A formanyomtatvány ide kattintva érhető el.)

A közjegyző harminc napon belül megvizsgálja a kérelmet, és kézbesíti az európai fizetési meghagyást az adósnak.

 

Miért jár jól az európai fizetési meghagyásos eljárással?

  • Ha adósa (a kötelezett) nem vitatja a követelést – erre a kézhezvételt követően 30 napig van lehetősége –, a közjegyző automatikusan végrehajthatóvá nyilvánítja az európai fizetési meghagyást. Ez azt jelenti, hogy a követelés - Dánia kivételével - az Európai Unió bármely tagállamában minden további eljárás nélkül végrehajthatóvá válik.
  • Az eljárás megindításához nincs szükség előzetesen elkészített közjegyzői okiratra. szerződésekre, számlákra a pénzkövetelésről, azaz amíg nem alakul perré az eljárás, nem kell iratokat csatolni.

 

Az európai fizetési meghagyásos eljárás menete:

Az európai fizetési meghagyásos eljárás ugyanúgy kérelemre indul, mint a magyar eljárás, azzal a különbséggel, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárás intézése kizárólag papír alapon történik. A kérelem bármelyik közjegyzői irodában benyújtható. A formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető az Európai Igazságügyi Portál honlapján (https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-hu.do), és magyarul kell benyújtani, illetve célszerű benyújtani a kötelezett lakóhelye, székhelye szerinti tagállam nyelvén is.

 

  • A kérelem alapján – ha annak feltételei fennállnak – a közjegyző kibocsátja az európai fizetési meghagyást. A kérelemhez bizonyítékokat, mellékleteket nem kell (nem is lehet) csatolni, azonban a kérelmen fel kell tüntetni a követelést alátámasztó bizonyítékokat.
  • A közjegyző egyúttal megküldi a kötelezettnek az ellentmondás benyújtására alkalmas formanyomtatványt is. Ha a kötelezett ellentmondással él, az eljárás perré alakul, - magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén - a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bíróság előtt. Amennyiben a perré alakulást a jogosult nem kívánja, ezt előre (legkésőbb a meghagyás kibocsátásáig) jelezheti a formanyomtatvány függelékének kitöltésével, és ebben az esetben, ha a kötelezett ellentmondással él, a közjegyző megszünteti az eljárást.
  • Ha a kötelezett nem mond ellent, akkor az európai fizetési meghagyást végrehajthatóvá nyilvánítja a közjegyző, szintén egy formanyomtatvány kiállításával.

 

Mennyibe kerül az európai fizetési meghagyásos eljárás?

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének díját a közjegyző részére kell megfizetni. Az eljárási díj alapja az érvényesített követelés összegének 3%-a, de legalább 8000 forint, legfeljebb pedig 300 000 forint. Továbbá a díj legalább annyiszor 1600 forint, ahány fél van. A külföldi pénznemű főkövetelésnek a kérelembenyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

Az eljárási díj – amely a kötelezettre hárítható – készpénzben vagy olyan módon fizethető meg, amelyet a választott közjegyző elfogad.

Az oldalon feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek, az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármely közjegyzőhöz fordulhat, ha szeretne élni az európai fizetési meghagyásos eljárással, javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát.

Kapcsolódó tartalmak

Fizetési meghagyásos eljárás

Fizetési meghagyásos eljárás

Ha tartoznak Önnek,és pénzét szeretné gyorsan, pereskedés nélkül visszaszerezni, kezdeményezzen fizetési meghagyásos eljárást.

Tovább
Végrehajtás más Európai Uniós tagállamban

Végrehajtás más Európai Uniós tagállamban

Ha könnyen, illetve a költséges külföldi pereskedés nélkül szeretne külföldi kintlévőségéhez jutni, a megoldást a közjegyzők jelenthetik.

Tovább
Kölcsönt adott egy barátjának? Ha nincs róla papír, elkezdhet aggódni!

Kölcsönt adott egy barátjának? Ha nincs róla papír, elkezdhet aggódni!

Magyarországon a magánkölcsönök túlnyomó többségéről még mindig nem készül semmilyen írásos dokumentum.

Tovább