Tartozáselismerő nyilatkozat

Tartozáselismerő nyilatkozat

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Magyarországon a kölcsönök túlnyomó többségéről még mindig nem készül semmilyen írásos dokumentum vagy szerződés, amely alapján a kölcsönadónak lehetősége lenne nemfizetés esetén hosszadalmas bírósági eljárás nélkül hozzájutnia a pénzéhez. Szerződés híján rengetegen hagyják elévülni a követelésüket, pedig vannak egyszerű és jogszerű megoldások arra, hogy visszaszerezzük jogos követelésünket. Abban az esetben, ha nem közjegyzői okiratba foglaltan kötöttünk szerződést, akkor akár utólag is megoldást jelenthet a közjegyző által készített tartozáselismerő nyilatkozat. 

Vannak olyan esetek, amikor az adós megszorul, és nem tud azonnal vagy időben fizetni, azonban nem áll szándékában kibújni a kötelezettsége teljesítése alól. Erre a helyzetre jelenthet megoldást a közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat. A tartozáselismerés olyan, az adós részéről tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyben az adós elismeri, hogy valakivel szemben tartozása, kötelezettsége áll fenn.

A közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat alapján, a törvényi feltételek fennállása esetén – azaz például, ha az adós nem fizet a megadott időben – gyors és hatékony módon kikényszeríthető a kötelezett fél szerződésszerű teljesítése.  A közjegyzői okirat alapján ugyanis a bírósági eljárás nélkül, az okiratot készítő közjegyzőnél közvetlenül végrehajtást kezdeményezhet a tartozáselismerő nyilatkozat szerinti jogosult.

A tartozáselismerő nyilatkozat egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amely a nevéből is adódóan kizárólag a kötelezett fél egyoldalú nyilatkozata, azaz a hitelezőnek nem is feltétlenül kell jelen lenni az okirat készítésénél.


Miért jár jól, ha közjegyzői okiratba foglaltatja a tartozáselismerő nyilatkozatot?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyzői okiratban foglaltak – a törvényi feltételek fennállása esetén – közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy ha az adós nem teljesíti a nyilatkozatban vállalt kötelezettségét, bírósági peres eljárás nélkül behajtható (végrehajtható) az elmaradt számlatartozás, bérleti díj vagy kölcsönösszeg. Amennyiben a kötelezett a közjegyzői okiratban vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a jogosult kérelmére a közjegyző elrendeli a végrehajtást, a végrehajtó pedig behajtja az adott követelést, azaz inkasszálja a követelt összeget a kötelezett bankszámlájáról, letiltja a munkabéréből, végrehajtás alá vonja a kötelezett ingó és ingatlan vagyonát stb. A közjegyzői okirat tehát nagyban felgyorsítja azt az eljárást, amellyel a jogosult a pénzéhez juthat.

  • Cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

További biztonságot jelenthet az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles cégkivonat lekérdezésével a képviselők képviseleti jogáról meggyőződni. A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a nyilatkozat megtételének vannak-e nyilvánvaló jogi akadályai (például ügyleti képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés), illetve a nyilatkozatnak vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései.


Milyen dokumentumok szükségesek a tartozáselismerő nyilatkozathoz?

  • A nyilatkozó személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügyletre vonatkozóan a tartozáselismerő a nyilatkozatot teszi (pl. kölcsönszerződés, bérleti szerződés).


Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármely közjegyzőhöz fordulhat a tartozáselismerő nyilatkozat elkészítése érdekében, javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát.

Kapcsolódó tartalmak

Volt párja nem fizeti a tartásdíjat? Megmondjuk, mit tehet

Volt párja nem fizeti a tartásdíjat? Megmondjuk, mit tehet

Elvált szülők előtt nem ismeretlen probléma, hogy volt házastársuk egyáltalán nem vagy több hónapos csúszásokkal fizeti a gyerektartást.

Tovább
Kárt okozott a munkahelyén? Ezzel a nyilatkozattal az állását is megmentheti

Kárt okozott a munkahelyén? Ezzel a nyilatkozattal az állását is megmentheti

A munkavállalói károkozás szinte mindennapos dolog.

Tovább
A barátság igazi próbája: a kölcsön

A barátság igazi próbája: a kölcsön

Tudta, hogy a baráti kölcsönök felét legfeljebb csak részben fizetik vissza?

Tovább