Ki veheti fel az elhunyt utolsó havi nyugdíját?

Ki veheti fel az elhunyt utolsó havi nyugdíját?

Amikor egy nyugdíjas meghal, arra a hónapra még jár a nyugellátás. Amennyiben már nem volt lehetősége az örökhagyónak átvenni vagy nem utalták el neki, akkor azt elsősorban a vele együtt élő házastársa tudja felvenni, vagy más családtagja, akivel közösen lakott. Ha egyedül élt, akkor az örökösök jogosultak felvenni az ellátást. De mikor és hogyan? És mire jogosultak az élettársak? Mutatjuk a részletes szabályokat.

A nyugellátás annak a hónapnak az utolsó napjáig jár, amelyik hónapban meghal a jogosult. Ha az arra a hónapra járó nyugdíjat már nem vette át postástól vagy már nem érkezett meg az utalás a számlájára, akkor a közös háztartásban élő családtagjai igényelhetik az összeget. Elsődlegesen a házastársa, ha már ő sem él, akkor az elhunyt gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője majd testvér kaphatja meg az utolsó havi nyugdíjat, a halál napjától számított egy éven belül. A pénzt egyébként a postai kézbesítőtől is jogszerűen átveheti a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó.

Ha nem vette át és a posta már visszautalta a nyugdíjfolyósítónak, akkor külön kell igényelni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Egy nyomtatványt kell ehhez kitölteni, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, a közös háztartásban való együttélés, továbbá az elhunyt adatai, valamint az ellátás folyósítási törzsszáma. Személyesen, postán vagy elektronikusan is lehet intézni a kérelmet.

Ha az elhunyttal nem élt közös házastársban közeli hozzátartozója, akkor az örökös veheti fel a nyugellátást az öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül. A jogosultság igazolásához jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés szükséges.

Az örökös kérelmére nincsen külön űrlap, ilyen esetben egy általános, szabad szövegezésű űrlapon (Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben) lehet elektronikusan, valamint postai úton levélben, vagy ügyfélszolgálaton személyesen benyújtani az igénylést.

Sajátos szabályok vonatkoznak az élettársakra. Ha az elhunyt élettársával élt együtt, akkor az élettárs csak mint végrendeleti örökös lehet jogosult a nyugellátás átvételére. Örökölni ugyanis csak végintézkedés alapján tudnak egymás után az élettársak, a törvény alapján nem.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a halál hónapját követő hónapokra kiutalt nyugdíjösszeg már nem illeti meg a közeli hozzátartozókat vagy az örökösöket, ezért a nyugdíjfolyósító ilyen esetben határozattal visszafizetésre kötelezi azt, aki jogalap nélkül felvette az elhunyt nyugdíját.