Hozzátartozó

A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése alapján hozzátartozónak minősül a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa (bejegyzett élettársa), a házastárs (bejegyzett élettárs) egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa (bejegyzett élettársa).
Speciális jogszabály (például a polgári perrendtartásról szóló törvény a polgári peres és nemperes eljárásokra nézve) vagy szerződés ettől eltérően is megállapíthatja a közeli hozzátartozó, illetve a hozzátartozó fogalmát.

Hasonló kifejezések