Valódiság vélelme

A közokiratokhoz kapcsolódó vélelem, amely alapján egy közokiratot az ellenkező bebizonyításáig valódinak, azaz a kiállítójától eredőnek kell tekinteni.

Hasonló kifejezések