Pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése

Pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Az ügyintézés egyszerűsítése érdekében kérhető a közjegyzőtől, hogy a közjegyzői okirat készítése során és azzal összefüggésben bizonyos dolgokat vegyen át és azt a másik, esetleg harmadik félnek adja át.

A közjegyző megőrzésre bármely okiratot átvehet, de pénzt, értéktárgyat, vagy értékpapírt csak abban az esetben adhat bizalmi őrzésbe, ha ő készíti azt az okiratot is, amellyel összefüggésben a felsorolt értékeket Ön bizalmi őrzésre átadni kívánja.

Például egy adásvételi szerződés elkészítése során kérheti a közjegyzőt az adott összeg vagy érték átvételére, majd bizonyos feltételek teljesülése esetén - például a lakás birtokba adását követően - a másik fél vagy harmadik személy részére történő átadására. Eltérő rendelkezés hiányában a közjegyző 15 napon belül köteles teljesíteni a harmadik személy részére.

A közjegyző a pénz, értéktárgy és értékpapír átvételéről jegyzőkönyvet készít, az átadónak pedig átvételi elismervényt ad.

 

Miért jár jól, ha közjegyzőhöz fordul?

A közjegyző által készített jegyzőkönyv mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített jegyzőkönyv tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges (közokirati) bizonyító erővel is bír.

 

Mennyibe kerül a pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Ahhoz a közjegyzőhöz fordulhat pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése céljából, akinél az ehhez kapcsolódó közirat készül.