Közjegyzői ténytanúsító okirat

A ténytanúsító okiratban a közjegyző a jogi jelentőségű tényeket tanúsítja közhitelesen, vagyis a közjegyző a saját érzékszerveivel tapasztalható külvilági eseményeket írja le, fotózza, kép- vagy hangfelvételt készít róluk. A ténytanúsítás során azonban a közjegyző következtetést nem vonhat le és nem állapíthatja meg azt sem, hogy az adott esemény vagy állapot jogos vagy jogellenes. Ténytanúsító okiratnak minősül a sorsolásról, közhiteles nyilvántartás vagy weboldalak tartalmáról, kézbesítés eredményéről készített jegyzőkönyv és valamennyi (pl. aláírás-, másolat-) hitelesítés.

Hasonló kifejezések