Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés

Olyan, házastársak vagy élettársak között létrejött, közjegyző által ellenjegyzett közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt szerződés, amely a felek közötti megállapodás alapján rendezi a felek közötti vagyonjogi rendszert. Ebben a vagyonmegosztás szabályai is meghatározhatók.

Hasonló kifejezések