Élettársi kapcsolat

Egy olyan párkapcsolati forma, amely két, egymással házasságot nem kötött, közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élő személy között áll fenn. Fontos, hogy a felek közül egyiknek sem állhat fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és nem állhatnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. Különbözik mind a házasságtól, mind a bejegyzett élettársi kapcsolattól, mivel nem valamely állami hatóság előtti akaratnyilvánítással, hanem az együttélés tényével jön létre.

Hasonló kifejezések