Jogkövetkezmény

Jogszerű szankció (következmény) jogszabály, határozat, illetve szerződés alapján.

Hasonló kifejezések