Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés

Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

A házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés nem a bizalmatlanság, hanem sokkal inkább a racionalitás jele. Számos élethelyzet adódhat, amelyben csak egy vagyonjogi szerződés biztosíthatja azt, hogy a házas- vagy élettárs vagyona ne kerüljön veszélybe – például akkor, ha felek egyike vállalkozási tevékenységet folytat vagy akár egy hitelszerződésnél. Ezt a szerződést közjegyzőnél is elkészíttetheti, valamint kérheti a közjegyzőtől annak bejegyzését a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába. A nyilvántartásba vétel kizárja, hogy harmadik személy (pl. hitelező) arra hivatkozzon, hogy a szerződés létéről nem tudott.
 

A bejegyzést a házastársak, illetve élettársak illetékes közjegyzőnél, személyesen megjelenve kérhetik, ilyenkor azonban (ha nem a közjegyző készítette a szerződést) vinni kell a szerződésből egy eredeti példányt, amely a közjegyzőnél marad.

  

Miért jár jól, ha közjegyzőnél köti a házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést? 

  • Teljeskörű tájékoztatás

A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló jogi akadályai (például szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés), illetve a szerződésnek vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései. 

  • Tulajdoni lap, cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

A közjegyző hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról meggyőződik, illetve ellenőrzi a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a vagyonjogi szerződéskötéshez?

  • A szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • a szerződéssel érintett ingatlan helyrajzi száma,
  • a szerződéssel érintett ingóság beazonosításához szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).


Melyik közjegyzőhöz fordulhat?
 

A vagyonjogi szerződést bármely közjegyző vagy ügyvéd elkészítheti, míg a nyilvántartásba bejegyzésre az a közjegyző illetékes, amelynek az illetékességi területén található a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Kapcsolódó tartalmak

Élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Élettársak számára is fontos lehet – például öröklés vagy vagyonmegosztás miatt –, hogy kapcsolatuk ténye hivatalos formában is rögzítve legyen.

Tovább
Élettársak nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalása

Élettársak nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalása

Az élettársi közösség fennállásáról szóló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása számos esetben célszerű és szükséges lehet.

Tovább
Házastárs vagy adóstárs? Nem mindegy, mivé lesz életünk szerelme

Házastárs vagy adóstárs? Nem mindegy, mivé lesz életünk szerelme

Hitelt vesz fel, vállalkozik? Így kímélheti meg élete párját, a felvett bankhitel, a befuccsolt vállalkozás nem várt következményeitől. 

Tovább