Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban a nyilatkozó egyoldalúan vállalja, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségét – például a tartozás visszafizetését vagy az ingatlanból való kiköltözést a kikötött határidőben – maradéktalanul teljesíti. A közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat jelentősége, hogy azonnal végrehajtható, azaz, hosszas pereskedés és bírósági eljárás nélkül, közvetlenül behajtható a tartozás, vagy kiköltöztethető az ingatlanból a nyilatkozatot tevő bérlő. Előnye, hogy elegendő, ha a nyilatkozatot tevő fél keresi csak fel a közjegyzőt.

Mikor érdemes egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot készíttetni?

  • Ha biztos akar lenni abban, hogy időben visszakapja kölcsönadott pénzét,
  • ha el akarja érni, hogy határidőben kiköltözzenek a megvásárolt/bérbe adott ingatlanból,
  • ha szeretné, hogy az önnek kárt okozó elismerje az okozott kárt és hivatalosan vállalja a megtérítés mikéntjét,
  • ha szeretné, ha partnere/ügyfele, teljesítse azt, amiről a szerződésben megállapodtak.


Miért jár jól, ha közjegyzői okiratba foglalja a kötelezettségvállalási nyilatkozatot?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyzői okiratban foglaltak – egyéb feltételek fennállása esetén - közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy ha az adós vagy a kár okozója nem teljesíti a nyilatkozatban vállalt kötelezettségét, a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni. Ezáltal, ha a kölcsönszerződésben foglalt határidő letelt, a hitelezőnek joga van közvetlen végrehajtás útján érvényesíteni a hátralékos tartozást. Ugyanez az eljárás akkor is, ha kárt okoznak Önnek: ilyen esetekben is célszerű, hogy a kár okozója egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban ismerje el az okozott kárt és vállalja a megtérítését.

  • Teljes körű tájékoztatás

A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló jogi akadályai (pl. szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e jogellenes rendelkezései.

  • Tulajdoni lap, cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

A közjegyző köteles hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról meggyőződni, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni.

Milyen dokumentumok szükségesek kötelezettségvállalási nyilatkozat elkészítéséhez?

  • A nyilatkozó személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszi (pl.: megkötött hitel-, illetve kölcsönszerződés stb.).

Mennyibe kerül az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat elkészítése?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármely közjegyzőhöz fordulhat az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat elkészítése érdekében, javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát.