Jogosult

A jogosult az, akinek lejárt pénzkövetelése van, akivel szemben a kötelezettnek tartozása áll fenn. A fizetési meghagyásos eljárásban a jogosult az, aki a fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezi, illetve akinek a javára jogi képviselője kezdeményezi az eljárást.

Hasonló kifejezések