Jogvita

A jogszabályok értelmezése és alkalmazása terén keletkező vita. A polgári perek tárgya, felek között fennálló jogi érdekellentét.

Hasonló kifejezések