Különleges szakértelem

Különleges szakértelem lehet szükséges olyan bizonyítékok beszerzéséhez, amelyek egy-egy jogvita eldöntését segítik elő, és amelyek kívül esnek a köztudomású tényeken, illetve nem minősülnek kizárólag jogi kérdésnek.

Hasonló kifejezések