Élettársak nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalása

Élettársak nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalása

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása számos esetben célszerű. Szükség lehet az élettársak nyilatkozatára például lombik programban való részvétel során, munkahelyi támogatások igénylésekor vagy a bevándorlási hatóság előtti eljáráshoz is. Az élettársak szétválása esetén pedig könnyítést jelenthet, hiszen a nyilatkozat bizonyítja az élettársi életközösség fennállását, s így a volt élettársak a vagyonjogi kérdésekre koncentrálhatnak.

Az élettársak nyilatkozatában a felek azt jelentik ki közjegyző előtt, hogy meghatározott idő óta egymással közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élnek. A nyilatkozat bármely hatóságnál, intézménynél felhasználható, amely ilyet kér vagy más okból szükséges.

Kik számítanak élettársnak? Mit jelent az élettársi közösség?

A törvény szerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sincs mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. Élettársi kapcsolat két azonos és különböző nemű személy között is létrejöhet. Az élettársi kapcsolatot a magyar jogrendszer nem ismeri el a házassággal egyenértékű jogintézményként: az élettársak között nem keletkezik életközösségük idejére osztatlan közös tulajdon, továbbá az élettársak nem lesznek egymás törvényes örökösei és nem számítanak közeli hozzátartozónak, csak hozzátartozónak.

Miért érdemes közjegyzőhöz fordulni?

  • Hitelesítheti az élettársak nyilatkozatán a felek aláírását

Az élettársak saját maguk által írt vagy ügyvéd által megszerkesztett nyilatkozatán a közjegyző hitelesítheti a felek aláírást, de ebben az esetben az aláírással ellátott irat tartalmát nem vizsgálja. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen okirat nem közokirat, hanem teljes bizonyítóerejű magánokirat, így csupán a közjegyző által kiállított, aláíráshitelesítési záradék bír közokirati jelleggel.

  • Közjegyzői okiratba (közokiratba) foglalhatja az élettársak nyilatkozatát

A közjegyző az élettársak nyilatkozatát közjegyzői okiratba foglalhatja, amelyben az élettársaknak arról nyilatkozhatnak, hogy kapcsolatuk megfelel az élettársi kapcsolat fentebb ismertetett kritériumainak, és azt is rögzíthetik, hogy mióta élettársak. A nyilatkozat nem jelent rendelkezést a vagyoni viszonyokról, ám élettársi vagyonjogi szerződés, továbbá végrendelet külön okiratban készíthető az élettársak számára. A közjegyző által okiratba foglalt nyilatkozat közokirat, amely közokirati bizonyítóerővel bír, azaz a benne foglalt tények és adatok valóságát teljesen bizonyítja. Ez azt jelenti, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozatokat valósnak kell tekinteni (ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, amennyiben azt a törvény nem zárja ki vagy nem korlátozza). A közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat minden hatóságnál, intézménynél felhasználható, amely ilyet kér vagy más okból szükséges.


Milyen dokumentumok szükségesek az élettársak nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalásához?

  • A nyilatkozók személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája.

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Bármely közjegyzőhöz fordulhat az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalása érdekében, javasoljuk, hogy keresse az Önhöz legközelebbi közjegyzői irodát.

Kapcsolódó tartalmak

Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés

Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés

A házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés nem a bizalmatlanság, hanem sokkal inkább a racionalitás jele.

Tovább
Élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Élettársak számára is fontos lehet – például öröklés vagy vagyonmegosztás miatt –, hogy kapcsolatuk ténye hivatalos formában is rögzítve legyen.

Tovább
Házassági vagyonjog

Házassági vagyonjog

Miért kötnek egyre többen házassági vagyonjogi szerződést?

Tovább