Végrehajtás elrendelése

Végrehajtás elrendelése

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Akár közjegyző előtt kötött kölcsönszerződésről, akár fizetési meghagyásról van szó, a közjegyző végrehajtást rendelhet el abban az esetben, ha az adós nem fizeti meg a tartozását. A közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállalások nem teljesítése (pl. lejárt fizetési határidő, elmaradt törlesztő részlet stb.) esetén a jogosult (hitelező) kezdeményezheti az adós ellen a végrehajtási eljárás megindítását. Ugyanígy a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás esetében is, ha a követelést az adós nem vitatta és a meghagyás jogerőre emelkedett, kérhető a végrehajtás elrendelése.

 

A végrehajtás elrendelését a közjegyzőnél kell kérelmezni.

A közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállalások nem teljesítése (pl. lejárt fizetési határidő, elmaradt törlesztő részlet stb.) esetén a közjegyzői okiratban szereplő jogosult (hitelező) kezdeményezheti az okiratban szereplő kötelezett ellen a végrehajtási eljárás megindítását. A közjegyző, ha a végrehajtás feltételei fennállnak, végrehajtási záradék kiállításával rendeli el a végrehajtást. A közjegyző ilyen esetben a jogszabály alapján nem vizsgálja (nem vizsgálhatja) azt, hogy például a kötelezett teljesített-e, ha igen, azt a jogosult helyesen számolta-e el stb. Ilyen kérdésekben az adósnak kell végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti pert indítani.

A jogosultnak a végrehajtható okiratok kiállítását az okiratot készítő közjegyzőnél kell kérnie. A végrehajtási kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni.

A végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem formanyomtatványai IDE KATTINTVA érhetők el.

A közjegyző a jogerős fizetési meghagyás alapján rendeli el a végrehajtást. A végrehajtási kérelmet az erre rendszeresített űrlapon, papíralapon vagy elektronikus úton, egy példányban kell benyújtani. A végrehajtás elrendelésére a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző jogosult.

 

Mennyibe kerül a végrehajtás elrendelése?

A végrehajtási kérelem előterjesztéséért eljárási díjat kell fizetni, melynek mértéke:

  • A fizetési meghagyás végrehajtása elrendelésének a díja a végrehajtandó követelés 1%-a, de legalább 8000 forint, legfeljebb pedig 150 000 forint. Ha a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelmét a végrehajtás elrendelése előtt, vagy az ügy áttétele tárgyában hozott határozat meghozatala előtt visszavonja, a végrehajtási díj az egyébként fizetendő díj 10%-a, de legalább 8000 Ft, illetve ha az az ügyben már történt valamilyen közjegyzői intézkedés (pl. hiánypótlási felhívás), úgy az egyébként fizetendő díj 50%-a, de legalább 8000 Ft.

    A díj megfizetésének a módja elektronikus beadásnál átutalással, bankkártyával kezdeményezett fizetéssel, papíralapon történő benyújtásnál postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekkel”) történik. A szükséges csekkek a közjegyzői irodákban elérhetőek.

  • Közjegyzői okiratok esetében a végrehajtás elrendelése iránti kérelem esetén az ügyérték 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint a végrehajtási díj. Az ügyérték a végrehajtandó követelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke. Ha több egyetemlegesen kötelezett adós ellen ugyanazon közjegyzői okiratba foglalt, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását kérik, csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a teljes díjat, a további adóssal szemben előterjesztett kérelemre 5000 Ft díjat kell adósonként megfizetni. A közjegyzői okirat alapján kezdeményezett végrehajtási eljárás díját a közjegyző részére kell megfizetni olyan módon, amit ő elfogad (jellemzően készpénzben vagy átutalással, de akár más módon is).

     

    Ha a közjegyzői okirat alapján az ügyérték nem állapítható meg (pl. bérlő kiköltöztetése), 5000 Ft az eljárási díj, melyet szintén a közjegyző részére kell megfizetni.

Az oldalon feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek, az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

 

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Közjegyzői okirat végrehajtását az okiratot készítő közjegyzőnél kérheti abban az esetben, ha a teljesítési határidő eltelt, vagy közjegyzői okirattal igazolja a felmondást és annak adóssal történt közlését. Fizetési meghagyás esetében a végrehajtás elrendelésére az a közjegyző a jogosult, akinél jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás.

Kapcsolódó tartalmak

Fizetési meghagyásos eljárás

Fizetési meghagyásos eljárás

Ha tartoznak Önnek,és pénzét szeretné gyorsan, pereskedés nélkül visszaszerezni, kezdeményezzen fizetési meghagyásos eljárást.

Tovább
Európai fizetési meghagyásos eljárás

Európai fizetési meghagyásos eljárás

Sokan úgy vélik, hogy keresztet vethetnek kölcsön adott pénzükre, ha nem fizető adósuk külföldre távozik, holott egyszerű a megoldás.

Tovább
A barátság igazi próbája: a kölcsön

A barátság igazi próbája: a kölcsön

Tudta, hogy a baráti kölcsönök felét legfeljebb csak részben fizetik vissza?

Tovább