Hiteles fordítás készítése

Hiteles fordítás készítése

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Amennyiben a közjegyzői ügyekben keletkezett okiratokról hiteles fordításra van szüksége, forduljon nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyzőhöz, aki készíthet idegen nyelven is közjegyzői okiratot, illetve hiteles fordítást bármely közjegyzői hatáskörbe tartozó ügyben keletkezett okiratról. Ha egy – a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított – okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot rendszerint nemzetközi felülhitelesítéssel (Apostille) is el kell látni.

Az egyes külföldi államok jogszabályai, illetve joggyakorlata eltérő abban a kérdésben, hogy az idegen okiratok milyen esetekben szorulnak felülhitelesítésre. Azt, hogy egy adott ország adott hatósága kéri-e a felülhitelesítését egy közjegyzői okiratnak, az ügyfélnek kell tudnia, szükség esetén neki kell az érintett hatóságtól felvilágosítást kérnie.

A közjegyzők által kiállított (hitelesített) okiratok külföldi felhasználás céljából történő felülhitelesítését a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) látja el.

A MOKK végzi a következő közokiratok hitelesítését, illetve Apostille tanúsítvánnyal történő ellátását:

  • Közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott közokiratok,
  • közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott közokiratoknak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi hiteles fordítása,
  • cégkivonatok, továbbá a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvére történő szakfordító, illetve tolmácsigazolvánnyal rendelkező fordító által készített hiteles fordítása.

Az Apostille kiállítása iránti kérelmeket személyesen vagy meghatalmazott útján a Közjegyzők Házában, a Budapest VIII. kerület, Stróbl Alajos utca 3/b. szám alatt lehet benyújtani, vagy a hitelesítés iránti kérelem postai úton is elküldhető; ebben az esetben meg kell jelölni, hogy a hitelesítésre kerülő iratot a kérelmező melyik országban kívánja felhasználni.

A bíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium (IM Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata) által kiállított iratok hitelesítését továbbra is az Igazságügyi Minisztérium végzi.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, valamint egyéb közokiratok hitelesítését a Külgazdasági és Külügyminisztérium végzi.

Milyen dokumentumok szükségesek a hiteles fordítás készítéséhez?

  • Az ügyfél személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • az eredeti közjegyzői okirat, amelyről a hitelesítés fordítást kérik.

Mennyibe kerül a hiteles fordítás?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Ha valamilyen közokiratról hiteles fordítást szeretne készíttetni, javasoljuk, hogy keressen fel nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyzőt. Apostile (nemzetközi felülhitelesítés) kiállítása céljából forduljon a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához.

Kapcsolódó tartalmak

Ténytanúsítás

Ténytanúsítás

A tényekkel nem elég tisztában lenni, azokat – egy jogvita esetén – be is kell tudni bizonyítani.

Tovább
Hiteles másolat készítése

Hiteles másolat készítése

Hivatalos okmányainkat, bizonyítványunkat, okiratainkat nem szívesen adjuk ki a kezünkből.

Tovább
Aláíráshitelesítés

Aláíráshitelesítés

Közbeszerzésekhez szükséges kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok, illetve egyéb nyilatkozatok esetén is aláíráshitelesítésre van szükség.

Tovább