Apostille – felülhitelesítés

Apostille – felülhitelesítés

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Ha külföldön szeretne közokiratot felhasználni, és a célország részese az Apostille Egyezmények (a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény), akkor annak érdekében, hogy további hitelesítési eljárás nélkül az Ön közokiratát elfogadják, Apostille tanúsítvánnyal kell azt ellátni, más szóval: felülhitelesítésre szorul. Azokat a közokiratokat látják el felülhitelesítéssel, melyeket közjegyzők, bíróságok, vagy más hatóságok állítottak ki.

Az egyes külföldi államok jogszabályai, illetve joggyakorlata eltérő abban a kérdésben, hogy az idegen okiratok milyen esetekben szorulnak egyáltalán felülhitelesítésre, vannak olyan országok, amelyek felülhitelesítés nélkül is elfogadják a magyar közokiratokat. Azt, hogy egy adott ország adott hatósága kéri-e a felülhitelesítését egy közjegyzői okiratnak, az ügyfélnek kell tudnia, szükség esetén neki kell az érintett hatóságtól felvilágosítást kérnie.

A közjegyzők által kiállított (hitelesített) okiratok külföldi felhasználás céljából történő felülhitelesítését a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) látja el.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara végzi a következő közokiratok hitelesítését, illetve Apostille tanúsítvánnyal történő ellátását:

  • Közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott közokiratok,
  • a közjegyzői levéltáros által kiadott hiteles másolatok,
  • a fenti közokiratokról készített hiteles fordítások.

Az Apostille kiállítása iránti kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján a Közjegyzők Házában (1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/b. földszint) lehet benyújtani, illetve postai úton is elküldhető (a 1535 Budapest, Pf.: 839 címre); ebben az esetben meg kell jelölni, hogy a felülhitelesítésre kerülő iratot a kérelmező melyik országban kívánja felhasználni.

A bíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium (IM Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata) által kiállított iratok hitelesítését továbbra is az Igazságügyi Minisztérium végzi.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (korábban: APEH) által kiállított, valamint egyéb közokiratok hitelesítését a Külgazdasági és Külügyminisztérium végzi.

Mennyibe kerül az Apostille kiállítása?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

Amennyiben közjegyzői okiratot szeretne felülhitelesíteni, forduljon a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához.

Kapcsolódó tartalmak

Hiteles fordítás készítése

Hiteles fordítás készítése

Ha a közjegyzői ügyekben keletkezett okiratokról hiteles fordításra van szüksége, forduljon nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyzőhöz.

Tovább
Hiteles másolat készítése

Hiteles másolat készítése

Hivatalos okmányainkat, bizonyítványunkat, okiratainkat nem szívesen adjuk ki a kezünkből.

Tovább
Aláíráshitelesítés

Aláíráshitelesítés

Közbeszerzésekhez szükséges kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok, illetve egyéb nyilatkozatok esetén is aláíráshitelesítésre van szükség.

Tovább