Végrehajtói kézbesítés

Végrehajtói kézbesítés esetén a fizetési meghagyást önálló bírósági végrehajtó kézbesíti a kötelezettnek, nem pedig a posta. Ezt a jogosultnak külön kérnie kell a közjegyzőtől, illetve külön fizetnie kell érte, amely költséget érvényesíthet a kötelezettel szemben. A jogosult számára ez nagyobb garanciát jelent a kézbesítés megtörténtére, ugyanis a végrehajtónak több eszköze van, mint a postásnak. A végrehajtó eljárása ebben az esetben nem minősül végrehajtási eljárásnak.

Hasonló kifejezések