Bizonyítás, peres eljárás

Sok per azért indul, mert a felek már a puszta tényekben sem tudnak megegyezni. Ilyen helyzetekben lehet megoldás a közjegyző előtti előzetes bizonyítás, az igazságügyi szakértő kirendelése, valamint a ténytanúsítás, mely eljárások a jogviták gyors és békés rendezését segíthetik elő. Amennyiben a vitázó felek mégis bírósághoz fordulnak, a közjegyző segítségével közokiratban, illetve igazságügyi szakértő kirendelése esetén a szakvéleményben rögzített bizonyítékok a per előkészítését segíthetik, és annak lefolyását gyorsíthatják, ezért érdemes közjegyzőhöz fordulni, mielőtt pereskedni kezdenénk. Kiemelten fontosak a közjegyzői eljárások akkor, ha egyes tényeket a későbbiekben már nem, vagy csak nagyon körülményesen lehetne bizonyítani (például egy ingatlanba beépített anyagok minőségi kifogásánál).

Van megoldás az építkezők rémálmára

Van megoldás az építkezők rémálmára

A munkát folyamatosan halogató vállalkozó, rosszul szigetelt és beázó pince, kispórolt építőanyagok.

Tovább
Előzetes bizonyítás

Előzetes bizonyítás

Magánszemélyek és cégek jogvitáik során többnyire azért fordulnak bírósághoz, hogy bebizonyítsák vélt vagy valós igazukat.

Tovább
Igazságügyi szakértő kirendelése

Igazságügyi szakértő kirendelése

Valamely jelentős tény megállapításához különleges szakértelemre van szükség, lehetőség van igazságügyi szakértő kirendelésére.

Tovább
Ténytanúsítás

Ténytanúsítás

A tényekkel nem elég tisztában lenni, azokat – egy jogvita esetén – be is kell tudni bizonyítani.

Tovább

Ajánló