Örökség visszautasítása

A visszautasítás az öröklés megnyílta után tett olyan egyoldalú nyilatkozat, amelyben az örökös kinyilvánítja, hogy nem kíván örökölni. Csak a teljes hagyatékot lehet visszautasítani, külön csupán a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld és a hozzá tartozó berendezési, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését lehet visszautasítani, ha a visszautasító nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel. Ha azzal foglalkozik, akkor ő is csak a teljes (őt megillető) hagyaték öröklés utasíthatja vissza.

Hasonló kifejezések