Végrehajtási záradék

A közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalás közvetlenül végrehajtható: legyen szó akár pénzkövetelésről, akár meghatározott cselekményről (pl. ingatlan kiürítése).

A közjegyzői okirat jelentősége abban áll, hogy az abban foglalt kötelezettségvállalás törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben foglalt eljárási szabályok szerint közvetlenül végrehajtható. A végrehajtási kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni. A közjegyzői okirat végrehajtását a közjegyző végrehajtási záradék kiállításával rendeli el.

Hasonló kifejezések