Aláírás-hitelesítés

Az aláírás közjegyzői hitelesítésére számtalan ügyben kerülhet sor. A közbeszerzésekhez szükséges nyilatkozatoktól kezdve a meghívóleveleken és az élettársi nyilatkozatokon át, a külföldi ügyekben történő felhasználáson keresztül sok esetben merül fel a magánokiratokon történő aláírások közjegyzői hitelesítése. A közjegyző a névaláírás hitelesítés során azt tanúsítja, hogy az ügyfél előtte írta alá az adott magánokiratot, vagy az okiraton levő aláírást a közjegyző előtt a sajátjának ismeri el. A magánokiratot az ügyfél készíti el és bocsátja rendelkezésre, a közjegyző pedig kizárólag az ügyfél aláírását hitelesíti, a magánokiratban foglaltak tartalmát nem. Az aláírás közjegyzői hitelesítése történhet magánszemély ügyfelek részére vagy cégek, jogi személyek képviselői részére is.

Hasonló kifejezések