Közvetlen végrehajthatóság

Közvetlen végrehajthatóságnak nevezzük, amikor egy határozat vagy okirat pereskedés vagy bírósági végzés nélkül is végrehajtható. Ha közjegyzői okiratban végrehajtható kötelezettségvállalást tettek, annak jogosultja külön perindítás nélkül kérheti annak végrehajtását a közjegyzőtől, ha a kötelezettséget nem teljesítették.

Hasonló kifejezések