Jogerő

A határozatnak rendes perorvoslattal meg nem támadhatósága. A fizetési meghagyás akkor emelkedik jogerőre, ha a kötelezett (az adós) a törvényben meghatározott határidőn belül nem mond ellent. A jogosult (az, akinek tartoznak) a jogerős fizetési meghagyás alapján kezdeményezheti a végrehajtást.

Hasonló kifejezések