Esedékesség

A teljesítés szerződés szerinti időpontja, az a határidő, vagy időpont, amelyben a szerződő felek megállapodtak. Ha a felek a szerződésben időtartamot határoztak meg a teljesítésre, akkor az időtartam teljes egésze, ha határnapot, akkor a teljesítésre nyitva álló idő utolsó napja.

Hasonló kifejezések