Közokirat

Olyan papíralapú vagy elektronikus irat, amely teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát. Bizonyítja továbbá az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, idejét és módját. Jogszabály határozza meg, hogy mi minősül közokiratnak, például a közjegyzői okirat közokirat.

Hasonló kifejezések