Hiánypótlás

Ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek, illetőleg más beadványnak hiányossága van, a kérelmezőt az eljáró szerv határidő megjelölésével felhívja a hiány pótlására. Ha a hiányokat nem pótolják, az eljáró szerv a rendelkezésre álló adatok alapján dönt (például hátrányosan bírálja el a kötelezett részletfizetési kérelmét), vagy a kérelmet elutasítja (ha például nem fizették meg az eljárási díjat). Bizonyos esetekben, főleg jogi képviselők esetén kizárt a hiánypótlás és hivatalbóli elutasításnak van helye.

Hasonló kifejezések