Két- vagy többoldalú jogügylet

Egy jogügylet lehet egyoldalú (például egy meghatalmazás vagy végrendelet), vagy többoldalú (például szerződés). Többoldalú az is, amikor mind a két (vagy több) szerződő fél (pl.: bank, illetve más kölcsönbe adó, továbbá az adós, esetleges harmadik személy zálogkötelezett, készfizető kezes stb.) megjelenik a közjegyző előtt és közösen írják alá a szerződés(eke)t.

Hasonló kifejezések