Kötelesrész

A leszármazót, házastársat és szülőt, ha törvényes örökösnek minősül (vagy végintézkedés hiányában az lenne) a hagyatékból (öröklésből) teljesen kizárni még végrendelet útján sem lehet, azaz kötelesrész illeti meg, kivéve ha az örökhagyó a törvényben meghatározott okból ki nem tagadta, illetve még életében nem juttatott neki vagyonából olyan részesedést, amely ezen jogát kielégítené.
Kötelesrészre jogosult az örökhagyó leszármazója (gyermeke, unokája), házastársa, bejegyzett élettársa, továbbá szülője, ha az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányában az lenne.
Kötelesrész címén a leszármazót (gyermeket, unokát) és a szülőt annak fele illeti, ami neki mint törvényes örökösnek jutna.

A kötelesrész iránti igény kötelmi jellegű, azaz fel kell lépnie érte a jogosultjának és öt év elteltével bírósági úton nem érvényesíthető.

Hasonló kifejezések