Ugrik az örökség, ha nem tudok elmenni a hagyatéki tárgyalásra?

Ugrik az örökség, ha nem tudok elmenni a hagyatéki tárgyalásra?

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

A hagyatéki tárgyalás időpontját nem lehet előre kiszámítani, mert a tárgyalás előkészítése, a szükséges információk begyűjtése akár több hónapot is igénybe vehet. Jogosan merül fel a kérdés, lehet-e baj abból, ha nem tudunk elmenni a kitűzött tárgyalásra? Megkapja-e más az örökségünket, ha nem vagyunk ott? Küldhetünk-e magunk helyett képviselőt? Nem kell megijedni, ha nem tudunk személyesen megjelenni, több megoldás is van arra, hogy érdekeinket érvényesítsük.   

Nélkülünk is átadhatják a hagyatékot

Ha szeretnénk személyesen részt venni a tárgyaláson, de az adott időpontban valamilyen fontos okból – például külföldön tartózkodás vagy kórházi kezelés miatt – nem tudunk megjelenni, kérhetjük a tárgyalás elhalasztását. Fontos azonban tudni, hogy ha a szabályszerű idézés ellenére nem jelenünk meg a tárgyaláson, valamint képviselőt sem bízunk meg, akkor lehet, hogy nem az elvárásaink szerint alakulnak a dolgok, és nem a kedvenc gyűrűt kapjuk meg a családi ékszerekből, hanem valami mást Ugyanis ilyenkor a távolmaradásunk nem akadálya a tárgyalás megtartásának, és a hagyaték átadásának vagy az eljárást befejező egyéb végzés meghozatalának. 

Meghatalmazott is képviselhet minket

Ha nem szeretnénk személyesen részt venni a hagyatéki tárgyaláson – mert például nem alkalmas az időpont, nem tartózkodunk az országban vagy esetleg nem kívánunk vitatkozni az örököstársakkal –, akkor lehetőségünk van meghatalmazást adni.  Ennek tartalmaznia kell az örökhagyó adatait, az idézésen szereplő közjegyzői ügyszámot, valamint a saját és a meghatalmazottunk személyes adatait. Nem árt beleírni azt sem, hogy a meghatalmazottunk teljes jogkörrel vagy csak meghatározott cselekmények tekintetében képviselhet minket a hagyatéki tárgyaláson. 

Fontos, hogy a meghatalmazás formailag érvényes legyen, azaz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba legyen foglalva. Ennek megfelelően a meghatalmazás elkészítéséért fordulhatunk közjegyzőhöz vagy megbízhatunk ezzel ügyvédet, de elegendő lehet például az is, ha a meghatalmazást sajátkezűleg írjuk, vagy – ha más készíti – személyesen aláírjuk, és ezt a tényt az okiraton két tanú az aláírásával igazolja.

Akkor sincs aggodalomra ok, ha külföldön élünk és nem szeretnénk hazajönni a tárgyalásra. Ebben az esetben is megbízhatunk képviselőt, de a külföldön kiállított meghatalmazáson az aláírásunkat konzuli hitelesítéssel kell ellátni.

Érdemes a meghatalmazással egy időben – akár ugyanazon okiratban – nyilatkozni arról is, ha szeretnénk visszautasítani az örökséget, vagy ha egyezséget kívánunk kötni örököstársainkkal.

Kit hatalmazhatunk meg?

Hagyatéki ügyekben nem hatalmazhatunk meg bárkit, csak a törvényben meghatározott személyeket. Meghatalmazott kizárólag egyenesági rokon, azaz gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, valamint azok házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, házastárs, jegyes, élettárs, testvér vagy annak házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a fél örököstársa, továbbá örököstársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, illetve ügyvéd lehet. Értelemszerűen nem adhatunk annak a rokonnak meghatalmazást, akivel ellentétesek az érdekeink, illetve nem bízhatunk meg vele közös ügyvédet sem.

A hagyatéki tárgyaláson a minket képviselő személy az eredeti írásbeli meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát minden esetben köteles a közjegyzőnek átadni.