Végrehajtás más Európai Uniós tagállamban

Végrehajtás más Európai Uniós tagállamban

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Ha könnyen és gyorsan, illetve a költséges külföldi pereskedés nélkül szeretne külföldi kintlévőségéhez jutni, a megoldást a közjegyzők jelenthetik.

  1. a) Amennyiben Ön európai fizetési meghagyásos eljárást indított adósával szemben és a közjegyző a meghagyást végrehajthatóvá nyilvánította, a végrehajtás abban a tagállamban kezdeményezhető, ahol az adósnak végrehajtás alá vonható vagyona van. A végrehajtásra annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben azt kérik.

Ha a végrehajtást más tagállamban kéri (mert az adósnak ott van végrehajtható vagyona), akkor a Magyarországon kiállított formanyomtatvánnyal végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a többi tagállamban közvetlenül – azaz az európai fizetési meghagyás elismertetése nélkül – kérheti a végrehajtás elrendelését az ott erre hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságtól, bíróságtól. Ha a végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyást Dániában szeretné végrehajtatni, ahhoz előbb a közjegyzőtől kérni kell a 44/2001/EK tanácsi rendelet (Brüsszel I. rendelet), illetve az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (Brüsszel Ia. rendelet) szerinti tanúsítvány kiállítását, majd ezt követően kérhető Dániában a végrehajtás.

  1. b) A magyar jogerős fizetési meghagyás és a közjegyzői okirat is végrehajtható más tagállamban. Ez esetben választhat:
  • Kéri a magyar közjegyzőt, hogy nyilvánítsa a fizetési meghagyást, illetve közokiratot a 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint európai végrehajtható okirattá és állítson ki erről egy tanúsítványt, amely alapján más tagállamban kérhető közvetlenül a végrehajtás, vagy
  • január 10-e előtt indított eljárások esetén a Brüsszel I. rendelet, illetve 2015. január 10-én vagy azt követően indított eljárások esetén a Brüsszel Ia. rendelet szerinti tanúsítvány kiállítását kéri a fizetési meghagyás, illetve a közjegyzői közokirat tekintetében.

Fontos, hogy Önnek kell kiválasztania, melyik lehetőséggel kíván élni!

Mennyibe kerül az eljárás?

A közjegyzői díjról ezen az oldalon talál általános információt. Az adott közjegyzői eljárásban fizetendő díjról minden esetben az eljáró közjegyzőtől kérjen tájékoztatást!

Melyik közjegyzőhöz fordulhat?

A magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyást az azt kibocsátó közjegyző nyilvánítja végrehajthatóvá az erre szolgáló formanyomtatvány kiállításával. Az európai végrehajtható okirattá nyilvánítás, illetve a Brüsszel I. és Brüsszel Ia. rendeletek szerinti tanúsítvány kiállítása érdekében pedig a magyar fizetési meghagyást kibocsátó, illetve az adott közjegyzői okiratot készítő közjegyzőhöz kell fordulni.