Ajándékba adom, ha már nem leszek

Ajándékba adom, ha már nem leszek

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Lehet-e halálunk esetére ajándékozni? Továbbajándékozhatjuk-e a nagymamától éppen csak megörökölt nyaralót? Kevesen tudják, hogy vannak az ajándékozásnak olyan, az örökléshez kapcsolódó különleges módjai és feltételei, amivel nemcsak örömet okozhatunk valakinek, hanem időt, sőt akár pénzt is spórolhatunk velük.

Végrendelet vagy ajándék?

Többféle módon, például végrendeletben, vagy öröklési szerződéssel is gondoskodhatunk hagyatékunk sorsáról, de van a végintézkedéseknek egy különleges, viszonylag kevesek által ismert módja is. A halál esetére szóló ajándékozás látszólag sok mindenben hasonlít a végrendelethez, sőt az egyszerű ajándékozáshoz is, ám mégis van több, jelentős különbség közöttük.

Ha azt szeretnénk, hogy valamely vagyontárgyunk halálunk után garantáltan egy kiválasztott személyhez kerüljön, és nem akarjuk, hogy a megajándékozott az örökösünk is legyen, akkor köthetünk vele halál esetére szóló ajándékozási szerződést. Az ajándékozás általános szabályaitól eltérően az ilyen szerződésben azt kötjük ki, hogy a megajándékozott csak a halálunk után kaphatja meg az ajándék tulajdonjogát. Ezzel a szóban forgó vagyontárgy nem minősül hagyatéknak, tehát nem az örökösöket illeti, így biztosan a címzetthez kerül – feltéve, ha a megajándékozott bennünket túlél. Ha például értékes festményeket szeretnénk ajándékozni egy szerettünknek, és el akarjuk kerülni, hogy az a hagyatékunkhoz tartozzon, akkor célszerű lehet ezt a megoldást alkalmazni. Ha pedig igazán biztosra akarunk menni, akkor érdemes közjegyzővel készíttetni, mert a halál estére szóló ajándékozási szerződés tényét a közjegyző bejegyzi a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, ami így biztosan előkerül a hagyatéki eljárás során. Ráadásul a halál esetére szóló ajándékozás mint szerződés formai szempontból különbözik a hagyományos szerződésektől, arra az öröklési szerződés – jóval bonyolultabb – szabályait kell alkalmazni.

Elajándékozható-e az örökség?

Sokszor előfordul, hogy egy örökös valamiért nem szeretné megtartani az örökségét, vagy annak egy részét, hanem inkább továbbadná azt valaki másnak. Jó tudni, hogy meghatározott személyek részére a hagyatéki eljárás keretében is el lehet ajándékozni az örökséget, amivel idő és pénz – például egy újabb szerződés megkötésének díja – is megtakarítható. Ajándékozni a hagyatéki eljárás során azonban csak meghatározott személyeknek (például a "kieséses" örökösöknek, az öröklésben érdekelt más személynek, hagyatéki hitelezőnek) lehet. A közjegyzők az öröklési ügyek szakértőiként pontos tájékoztatást tudnak nyújtani arról, hogy kinek és milyen feltételek mellett ajándékozhatjuk örökrészünket a hagyatéki eljárás során.

Kinek adhat ajándékot a kiskorú gyermek?

A törvény különösen ügyel a kiskorú gyermekek érdekeinek a védelmére, ezért ők nem adhatnak a szokásosnál nagyobb mértékű ajándékot még a családtagjainak sem. Ha például a tízéves gyermekünk örököl egy ingatlant a nagyszüleitől, azt akkor sem ajándékozhatja nekünk, ha anyagilag nagy szükségünk lenne erre. Ugyanis a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorúak érdekeinek védelmében néhány jognyilatkozatuk még gyámhatósági jóváhagyással sem lesz érvényes. Így az említett ajándékozás sem. Ezért bármennyire is szorult helyzetbe kerülünk, az ajándékozás nem jó megoldás, ugyanis semmilyen körülmények között sem ajándékozhatja nekünk az örökségét.