Kárt okoztak Önnek? Ne hagyja veszni a bizonyítékokat!

Kárt okoztak Önnek? Ne hagyja veszni a bizonyítékokat!

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza.

Mit tehetünk, ha szeretnénk bizonyítani az igazunkat a nekünk kárt okozóval szemben, de félő, hogy a bizonyítékok idővel eltűnnek? Kihez fordulhatunk, hogy ne váljanak köddé a panaszunkat alátámasztó tények, ha rágalmazó kommenteket kapunk a közösségi médiában, hiszen ezek egy mozdulattal törölhetők? Mi a teendő akkor, ha a minket ért kárt sürgősen helyre kell állítanunk, mert nem szeretnénk beáztatott lakásban élni? Van megoldás, hogy ilyen esetekben hivatalosan rögzíttessük a tényeket, hogy akár később is bizonyítani tudjuk, mi történt. Mondjuk, hogyan.

Banális dolognak tűnhet, de a gazdasági vagy a hétköznapi élet számtalan területén lehet szükségünk annak tanúsítására, hogy egy esemény vagy cselekmény pontosan ott, akkor és úgy történt, ahogy történt, és ezt a tényt később ne lehessen kétségbe vonni. Például szeretnénk hiteles bizonyítékot a lakásunkban okozott kárról, esetleg arról, hogy egy rosszakarónk sms-ben zaklat minket, vagy pontosan és hitelesen rögzíttetnénk, hogy a testületi ülésen mi, mikor és kinek a szájából hangzott el.

Ha egy vita során hitelt érdemlően szeretnénk bizonyítani az igazunkat, de fennáll a veszélye annak, hogy a bizonyítékok eltűnhetnek, vagy a tények nem lesznek rekonstruálhatók, célszerű felkeresni egy közjegyzőt, hogy tanúsítsa az aktuális helyzetet. A közjegyző ilyenkor okiratot állíthat ki az általa tapasztalt tényekről, például zaklató sms-ekről, jogsértő internetes tartalmakról, károkozás nyomairól. A közjegyző minden olyan tényt és körülményt tanúsíthat, amelyek egy jogvita során bizonyító erejűek lehetnek. Ezért vannak jelen például a nyereményjátékok sorsolásán is a közjegyzők.

A ténytanúsító okirat közokirati bizonyító erővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tartalmát valódinak kell elfogadni, arra egy perben is lehet hivatkozni a bíróság előtt. A bíróság a közjegyző által készített fényképeket erősebb bizonyítékként fogja figyelembe venni, mintha azokat mi magunk készítettük volna. Fontos azonban tudni, hogy a közjegyző nem vonhat le következtetést az általa tapasztalt tényekből és nem állapíthatja meg azt, hogy az adott esemény vagy állapot jogos vagy jogellenes-e, illetve hogy kinek van igaza az adott vitában. Abban viszont segíthet minket, hogy elkerüljük a pereskedést, hiszen a közjegyzői okiratban foglaltak hitelességéhez nem férhet kétség, így feltehetően a másik felet is meggyőzik, így békés úton létrejöhet a megállapodás. A ténytanúsítással tehát elkerülhetjük az esetleges peres eljárásokat.

Amennyiben egy tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyző a fél kérelmére kirendelhet igazságügyi szakértőt is, aki szakvéleményt ad az adott kérdésben. A szakértő személyéről a közjegyző határoz, ezért a kérelmezőtől teljesen független személy készíti el a szakértői véleményt.

A ténytanúsítás bármelyik közjegyzőtől kérhető, ha azonban valamilyen okból kifolyólag helyszíni eljárásra van szükség, akkor csak az adott területen illetékes közjegyző járhat el. Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelem annál a közjegyzőnél nyújtható be, akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye (székhelye) van, vagy ahol a szakértői vizsgálat tárgyát képező dolog található. Érdemes mielőbb, akár azonnal felkeresni az illetékes közjegyzőt, aki még azelőtt le tudja folytatni az eljárást, hogy a bizonyítékok eltűnnének.