Örökölt kocsi: eladhatjuk a hagyatéki eljárás vége előtt?

Örökölt kocsi: eladhatjuk a hagyatéki eljárás vége előtt?

Egy hagyatéki eljárás akár több hónapig is eltarthat, és csak a jogerős hagyatékátadó végzés kézhezvételét követően jutnak hozzá az örökösök az örökséghez. Addig az öröklésben érdekeltek nem rendelkezhetnek szabadon, önállóan a hagyaték részét képező vagyonelemek felett. Pedig könnyen előfordulhat, hogy már a hagyatéki eljárás közben szeretnék értékesíteni az örökhagyó lakását vagy autóját. Ha egyetértenek, akkor van erre lehetőség, mutatjuk hogyan.

Alapesetben a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig az örökösök nem rendelkezhetnek teljesen, önállóan a hagyatéki vagyonelemekkel, mert a hagyatéki eljárás során állapítja meg a közjegyző, hogy a jogszabályok, illetve az elhunyt végintézkedése alapján ki mit örököl. Ezért nem tudják felhasználni az elhunyt bankszámláján lévő pénzt, még arra sem, hogy a temetési költségeket fedezzék, és ezért nem tudják eladni ingatlanjait vagy egyéb vagyonelemeit, amíg nem rendelkeznek erre feljogosító jogerős hagyatékátadó végzéssel.

Előkészületeket ugyanakkor tehetnek egy lakás eladására a hagyatéki eljárás befejezése előtt: meghirdethetik, sőt, akár adásvételi szerződést is köthetnek rá, azzal a feltétellel, hogy a szerződés hatálybalépése a hagyaték átadásától függ. Külön nehezíti a helyzetet, ha jelzálogjoggal terhelt az ingatlan, hiszen az örökösök nemcsak az elhunyt vagyonát, hanem az adósságait is megöröklik. Ezért ilyen esetekben mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni az adásvételnél, akár a hagyatéki eljárást folytató közjegyző is okiratba tudja foglalni a szerződést.

A részhagyaték jó megoldás, ha egyetértenek az örökösök

Indokolt esetben kérhetik az örökösök a közjegyzőtől részhagyaték-átadó végzés meghozatalát, ha az átadásnak az előfeltételei a hagyatéknak egy adott része tekintetében már teljeskörűen fennállnak (például ismert az örökösök személye). Ilyenkor a hagyaték egyes elemeivel, azaz például a lakással kapcsolatban úgy hoz végzést a közjegyző, hogy a teljes hagyaték átadásáról csak később dönt. Ez főként akkor merülhet fel, ha az örökösök között vita van egyes vagyonelemekről, de például az elhunyt lakására bejelentkezett egy ígéretes vevő. Ilyenkor, ha valamennyi örököstárs egyetért a lakás eladásával, akkor az ingatlan a hagyaték többi részétől függetlenül átadható, és így nem kell attól félni, hogy a vevő nem várja meg a hagyatéki eljárás jogerős lezárultát.

Részhagyaték átadását nemcsak ingatlanra kérhetik az örökösök a közjegyzőtől, hanem akár autóra, nagyobb értékű vagyontárgyra, vagy az elhunyt bankszámlájára is, lényegében bármely vagyonelemre.